toggle menu

Peutelspeelzalen

  • Uniforme kwaliteitseisen voor kinderopvang
    Uniforme kwaliteitseisen voor kinderopvang

    Uniforme kwaliteitseisen voor kinderopvang

    • 31-10-16

    Kwalitatief hoogstaande opvang van kinderen moet beschikbaar komen voor iedereen die er gebruik van wil maken. Vanaf 1 januari 2018 gelden voor peuterspeelzalen en kinderopvang uniforme kwaliteitseisen. Personeel krijgt op de werkplek coaching van pedagogen en de taalvaardigheid van medewerkers moet aan minimumeisen voldoen. Een pedagogisch medewerker heeft straks de verantwoordelijkheid over drie baby's, die verhouding is nu nog een op vier.