Raad van State

 • Meer vertraging in grootschalige bouwplannen door burgerlijk verzet
  Meer vertraging in grootschalige bouwplannen door burgerlijk verzet

  Meer vertraging in grootschalige bouwplannen door burgerlijk verzet

  • 19-04-22

  Burgers verzetten zich via de Raad van State steeds vaker tegen grootschalige bouwplannen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een windpark. De groei van het aantal protesten zorgt er, in combinatie met personeelstekort, voor dat dergelijke zaken langer dan gewenst bij de rechters blijven liggen. Dit bevestigt een woordvoerder van de Raad van State na berichtgeving van Trouw.

 • ‘Gebruikers van lichte stint moeten schadevergoeding krijgen’
  ‘Gebruikers van lichte stint moeten schadevergoeding krijgen’

  ‘Gebruikers van lichte stint moeten schadevergoeding krijgen’

  • 22-12-21

  Gebruikers van ‘lichte’ stints, met een elektromotor van 800 watt, moeten een schadevergoeding krijgen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat heeft de Raad van State (RvS) bepaald. Ook de fabrikant van de stint heeft recht op in elk geval een gedeeltelijke vergoeding van de schade voor dat type stint.

 • 'Beroep doen op bestuursrechter wordt makkelijker'
  'Beroep doen op bestuursrechter wordt makkelijker'

  'Beroep doen op bestuursrechter wordt makkelijker'

  • 04-05-21

  Meer mensen kunnen een beroep gaan doen op de bestuursrechter, die bezwaren tegen besluiten van de overheid beoordeelt. Als ze al eerder kritiek hebben geleverd op een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit, bijvoorbeeld tijdens een inspraakprocedure, hoeven ze voor zo'n beroep bij de bestuursrechter voortaan geen direct belanghebbende in de kwestie meer te zijn.  

 • Stop invoering datasurveillancewet WGS
  Stop invoering datasurveillancewet WGS

  Stop invoering datasurveillancewet WGS

  • 26-05-20

  Platform Burgerrechten komt in actie tegen het nieuwe Wetsvoorstel Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS). Ze schrijven een brandbrief aan het kabinet om een eind te maken aan de mogelijke invoering van deze ingrijpende datasurveillancewet. Ze vrezen voor de privacy van burgers.  

 • Verhuren via Airbnb: wat mag wel en wat mag niet?
  Verhuren via Airbnb: wat mag wel en wat mag niet?

  Verhuren via Airbnb: wat mag wel en wat mag niet?

  • 30-01-20

  De Raad van State heeft een nogal ingewikkelde uitspraak gedaan over de verhuur van woningen in de gemeente Amsterdam. Een Amsterdamse vrouw is vrijgesproken van een boete van 6000 Euro voor illegaal verhuren via Airbnb. Tegelijkertijd zegt de Raad van State dat Airbnb-verhuurders ten alle tijden een vergunning nodig hebben. 

 • Gemeenten met kleine gasvelden maken zich zorgen over aardbevingen
  Gemeenten met kleine gasvelden maken zich zorgen over aardbevingen

  Gemeenten met kleine gasvelden maken zich zorgen over aardbevingen

  • 06-09-19

  Op veel plaatsen in Nederland kunnen aardbevingen door gaswinning plaatsvinden. Enkele gemeenten, buiten de provincie Groningen, waar zich kleine gasvelden bevinden, waarschuwen daar vrijdag voor in een brief aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

 • NVWA is verplicht informatie gevonden tijgermuggen te publiceren
  NVWA is verplicht informatie gevonden tijgermuggen te publiceren

  NVWA is verplicht informatie gevonden tijgermuggen te publiceren

  • 07-08-19

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet documenten over de vondst van Aziatische tijgermuggen in Veenendaal openbaar maken, zo oordeelde de Raad van State woensdag.

 • Grondeigenaren hoeven kosten opruimen drugsafval niet te betalen
  Grondeigenaren hoeven kosten opruimen drugsafval niet te betalen

  Grondeigenaren hoeven kosten opruimen drugsafval niet te betalen

  • 27-02-19

  Eigenaren van een weiland in Nuenen waar drugsafval was gevonden, hoeven de kosten voor het opruimen daarvan niet te betalen. De Raad van State bepaalde dat woensdag. De grondeigenaren hadden niets met de twee dumpingen van drugsafval te maken. Dat hadden onbekenden gedaan. In februari 2019 heeft Radar aandacht besteed aan drugsafval.

 • 'Raad van Staat dwaalde in zaak geluidsnormen rond Schiphol'
  'Raad van Staat dwaalde in zaak geluidsnormen rond Schiphol'

  'Raad van Staat dwaalde in zaak geluidsnormen rond Schiphol'

  • 08-11-18

  De Raad van State heeft gedwaald in een zaak over geluidsnormen rond Schiphol. De hoogste bestuursrechter oordeelde ten onrechte dat deze normen in 2008 op een juiste en correcte wijze zijn aangepast door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • Raad van State: regels eigen woning moeten eenvoudiger
  Raad van State: regels eigen woning moeten eenvoudiger

  Raad van State: regels eigen woning moeten eenvoudiger

  • 12-04-18

  De belastingregels voor de eigen woning moeten voorspelbaar zijn en zo eenvoudig mogelijk. Dat is van groot belang voor het maatschappelijk draagvlak. Dat vindt de Raad van State, die geplande wetten toetst en regering en parlement adviseert.

 • Raad van State: 'Kabinet denkt te makkelijk over halveren schoolgeld'
  Raad van State: 'Kabinet denkt te makkelijk over halveren schoolgeld'

  Raad van State: 'Kabinet denkt te makkelijk over halveren schoolgeld'

  • 19-03-18

  Het kabinet gaat er te gemakkelijk van uit dat meer jongeren gaan studeren als het wettelijk collegegeld wordt gehalveerd, en zou een voorstel van die strekking beter moeten onderbouwen. Dat schrijft de Raad van State in een advies.

 • Bierfiets definitief verboden in delen Amsterdam
  Bierfiets definitief verboden in delen Amsterdam

  Bierfiets definitief verboden in delen Amsterdam

  • 12-01-18

  De bierfiets is nu echt verboden in delen van het centrum van Amsterdam. Dat is het gevolg van het feit dat exploitanten van de bierfiets het griffierecht voor een bodemprocedure niet hebben betaald. De Raad van State is om die reden niet eens begonnen aan de behandeling van de bodemprocedure, waarmee de voorlopige uitspraak van december vorig jaar onherroepelijk is geworden, aldus een woordvoerster.

 • Inkomensverklaring voor bepalen huurverhoging toegestaan
  Inkomensverklaring voor bepalen huurverhoging toegestaan

  Inkomensverklaring voor bepalen huurverhoging toegestaan

  • 10-01-18

  Het afgeven van inkomensverklaringen voor het bepalen van inkomensafhankelijke huurverhogingen is niet onrechtmatig. Dat heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld in een bodemprocedure die de Woonbond had aangespannen tegen onder meer de Belastingdienst en een Amsterdamse woningstichting.