Renteheffing

  • Belastingdienst: 'Ongelijke behandeling bij renteheffing'
    Belastingdienst: 'Ongelijke behandeling bij renteheffing'

    Belastingdienst: 'Ongelijke behandeling bij renteheffing'

    • 29-03-17

    De Belastingdienst zit in zijn maag met de ongelijke behandeling van belastingplichtigen die te weinig hebben betaald en degenen die juist te veel belasting hebben betaald.