Starworx

  • Douche: Starworx
    Douche: Starworx

    Douche: Starworx

    • 02-09-14

    Het is niet echt de zomer van mevrouw Wilschut. Ze heeft een knie-operatie gehad en het genezen duurt langer dan verwacht. Ze loopt daarom met krukken. Tot overmaat van ramp laat ze bij een toiletbezoek haar telefoon in de pot vallen.