toggle menu

WIA-uitkering

 • 'Deelnemers ABP lieten miljard euro aan pensioen liggen'
  'Deelnemers ABP lieten miljard euro aan pensioen liggen'

  'Deelnemers ABP lieten miljard euro aan pensioen liggen'

  • 19-06-19

  Deelnemers aan ambtenarenpensioenfonds ABP hebben voor ongeveer 1 miljard aan pensioen laten liggen. Circa 16.000 mensen hebben nooit een arbeidsongeschiktheidspensioen aangevraagd, terwijl ze daar wel recht op hebben. Dat ontdekte ABP door middel van data-analyse van zijn pensioengegevens. Dat was mogelijk door een koppeling van de gegevens van uitkeringsinstantie UWV.

 • Arbeidsongeschikten mogelijk in België aan de slag
  Arbeidsongeschikten mogelijk in België aan de slag

  Arbeidsongeschikten mogelijk in België aan de slag

  • 30-10-18

  Nederland en Vlaanderen gaan erkende arbeidsongeschikten helpen werk vinden aan de andere kant van de grens. Het UWV en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin is afgesproken hoe een Nederlandse uitkeringsgerechtigde die wil werken in Vlaanderen naar een baan kan worden begeleid en omgekeerd.

 • Kabinet wil criteria WIA-uitkering aanscherpen
  Kabinet wil criteria WIA-uitkering aanscherpen

  Kabinet wil criteria WIA-uitkering aanscherpen

  • 08-02-18

  Het wordt moeilijker om een WIA-uitkering te krijgen. Ook gaat voor een grotere groep arbeidsongeschikten de uitkering na verloop van tijd fors omlaag, meldt Trouw.

 • 'Aantal arbeidsongeschikten opvallend toegenomen'
  'Aantal arbeidsongeschikten opvallend toegenomen'

  'Aantal arbeidsongeschikten opvallend toegenomen'

  • 09-06-17

  Het aantal arbeidsongeschikten is vorig jaar opvallend toegenomen. Na een daling in 2015 nam het aantal uitkeringen in 2016 met 12 procent toe naar 40.000, heeft uitkeringsinstantie UWV gemeld. Dat is de grootste stijging sinds 2010.