Wob

 • Rijksoverheid handelt Wob-verzoeken steeds trager af
  Rijksoverheid handelt Wob-verzoeken steeds trager af

  Rijksoverheid handelt Wob-verzoeken steeds trager af

  • 28-01-22

  De afhandeling van verzoeken om informatie bij de Rijksoverheid op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verloopt steeds trager. Tot die conclusie komen het Instituut Maatschappelijke Innovatie en de Open State Foundation op basis van recent eigen en vergelijkend onderzoek van voorgaande jaren. Ministeries doen tegenwoordig gemiddeld 161 dagen over de beantwoording, terwijl de wettelijke termijn uiterlijk twee maanden is. Radar besteedde al eens aandacht aan de vele obstakels de overheid opwerpt als burgers een Wob-verzoek indienen. 

 • Wet open overheid goedgekeurd: 'Instanties schieten tekort in het geven van informatie'
  Wet open overheid goedgekeurd: 'Instanties schieten tekort in het geven van informatie'

  Wet open overheid goedgekeurd: 'Instanties schieten tekort in het geven van informatie'

  • 05-10-21

  Het moet makkelijker worden om als burger informatie van de overheid te krijgen. Dat Wet open overheid (Woo) moet daar voor gaan zorgen. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met deze initiatiefwet van GroenLinks en D66. Alleen de SGP, CDA en ChristenUnie stemden tegen.

 • Ministerie vindt het onderwerp minder vlees eten te 'politiek gevoelig'
  Ministerie vindt het onderwerp minder vlees eten te 'politiek gevoelig'

  Ministerie vindt het onderwerp minder vlees eten te 'politiek gevoelig'

  • 10-09-21

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een oproep om minder vlees te eten geschrapt uit een campagne die burgers ertoe moet bewegen meer klimaatbewust te leven. Dat gebeurde in ruggespraak met het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Volgens de ministeries ligt het onderwerp minder vlees eten te 'politiek gevoelig'.

 • Ondanks rechtszaak wordt Wob-verzoek op oude manier behandeld door ministerie van VWS
  Ondanks rechtszaak wordt Wob-verzoek op oude manier behandeld door ministerie van VWS

  Ondanks rechtszaak wordt Wob-verzoek op oude manier behandeld door ministerie van VWS

  • 08-09-21

  De rechter strafte het ministerie van Volksgezondheid recentelijk voor de manier waarop het omging met verzoeken om documenten openbaar te maken. Het ministerie heeft nu zeventig ambtenaren aangenomen om zulke verzoeken te helpen verwerken, maar verandert de werkwijze nog niet. 

 • 'Beroep doen op bestuursrechter wordt makkelijker'
  'Beroep doen op bestuursrechter wordt makkelijker'

  'Beroep doen op bestuursrechter wordt makkelijker'

  • 04-05-21

  Meer mensen kunnen een beroep gaan doen op de bestuursrechter, die bezwaren tegen besluiten van de overheid beoordeelt. Als ze al eerder kritiek hebben geleverd op een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit, bijvoorbeeld tijdens een inspraakprocedure, hoeven ze voor zo'n beroep bij de bestuursrechter voortaan geen direct belanghebbende in de kwestie meer te zijn.  

 • Burger loopt met het hoofd tegen de muur bij een beroep op de Wob
  Burger loopt met het hoofd tegen de muur bij een beroep op de Wob

  Burger loopt met het hoofd tegen de muur bij een beroep op de Wob

  • 15-02-21

  Documenten bestaan niet, ze zijn geheim, gewist of worden compleet zwart gelakt. Of het duurt maanden voor je slechts een deel van de opgevraagde stukken ontvangt. Mensen die een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) stuiten bij de overheid tegen een muur van onwil. En dat terwijl de Wob een recht is.

 • Via een Wob-procedure informatie krijgen steeds lastiger voor burgers
  Via een Wob-procedure informatie krijgen steeds lastiger voor burgers

  Via een Wob-procedure informatie krijgen steeds lastiger voor burgers

  • 15-02-21

  Een pagina die grotendeels is zwart gelakt, maar waarop nog wel de woorden 'de', 'het' en 'een' leesbaar zijn. Of het verslag van een geluidsmeting, die door de gemeente gedaan is om vast te stellen of de hinder van een motorbaan boven de wettelijke grenzen komt, is geheel zwart gemaakt. Het zijn twee ridicule voorbeelden van wat burgers meemaken als ze een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). De voorbeelden komen vanavond aan bod in Radar.

 • FNV wil een helder beeld van de jeugdzorg
  FNV wil een helder beeld van de jeugdzorg

  FNV wil een helder beeld van de jeugdzorg

  • 18-07-19

  FNV Zorg & Welzijn verdwaalt in de brij van losse gegevens over de jeugdzorg. De bond eist van gezondheidsminister Hugo de Jonge een helder beeld van de wachtlijsten, geldstromen, tarieven en de effecten van actieplannen, onderzoeken en (wervings)campagnes in de jeugdzorg. Ook wil de bond meer informatie van de gemeenten over de situatie van de jeugdzorg in hun gebied.

 • UWV maakt fouten bij beoordeling zieke of beperkte mensen
  UWV maakt fouten bij beoordeling zieke of beperkte mensen

  UWV maakt fouten bij beoordeling zieke of beperkte mensen

  • 15-04-19

  UWV-personeel maakt veel fouten bij het beoordelen wat voor werk mensen met een ziekte of beperking nog kunnen doen. Dat schrijft Trouw op basis van interne rapporten van het UWV. Die zijn opgevraagd door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Implant Files: honderden WOB-verzoeken en weggelakte informatie
  Implant Files: honderden WOB-verzoeken en weggelakte informatie

  Implant Files: honderden WOB-verzoeken en weggelakte informatie

  • 20-12-18

  Radar en Trouw onderzochten documenten over implantaten. Hoe makkelijk konden wij meldingen over medische hulpmiddelen boven water krijgen? Veel WOB-verzoeken en weggelakte informatie: een reconstructie van dagblad Trouw.

 • Vaker snelheidsboete bij kleine overtreding
  Vaker snelheidsboete bij kleine overtreding

  Vaker snelheidsboete bij kleine overtreding

  • 10-04-17

  Steeds vaker krijgen mensen een verkeersboete op de deurmat voor een relatief kleine snelheidsovertreding. Ook wie maar 1 kilometer per uur te hard rijdt, kan al de klos zijn door het gebruik van nieuwe verkeerscamera's.

 • Overheid moet opener worden
  Overheid moet opener worden

  Overheid moet opener worden

  • 20-04-16

  Burgers krijgen wettelijk recht op informatie van overheden en semi-overheden. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een voorstel daartoe van D66 en GroenLinks.