96% voor verbod negatieve rente: 'banken maken al genoeg winst'

96% voor verbod negatieve rente: 'banken maken al genoeg winst'

Negatieve rente dreigt nu banken zelf steeds meer rente moeten betalen aan de Europese Centrale Bank (ECB). Toch is 93 procent van ruim 30.000 ondervraagden niet bereid om meer te betalen aan hun bank. Of het ervan gaat komen, daarover zijn de meningen verdeeld. Dat het voorkomen moet worden, daarover is men het eens: 96 procent is voor een verbod.

Waarom zouden we eigenlijk rente aan onze bank moeten betalen? Dat zit zo: Banken betalen zelf al sinds 2015 negatieve rente op hun gestalde kapitaal bij de Europese Centrale Bank (ECB). Deze maand werd bekend dat deze negatieve rente voor banken verder oploopt, van 0,4 procent naar 0,5 procent. Als de negatieve rente blijft oplopen, dan kunnen banken op den duur verlies gaan lijden. Toch zijn mensen niet bereid om hogere kosten te betalen voor het hebben van een spaarrekening: ‘Nee, banken maken al genoeg winst’, zegt 93 procent.

Quote
We betalen al genoeg voor bankdiensten, eerst de salarissen van bestuurders naar beneden!
 

Sommige deelnemers merken op dat sparen juist altijd gestimuleerd werd: ‘Het is wel erg jammer dat dit gaat gebeuren omdat het sparen jarenlang gepromoot is. En veel mensen hebben hier gehoor aan gegeven.’ Nu worden we juist gestimuleerd om geld uit te geven, maar of dat ook gebeurt, wordt betwijfeld: 'De bedoeling achter dit stupide idee is toch, dat mensen meer met hun geld gaan doen? Ik denk, dat mensen juist meer op hun geld gaan zitten. Van opgelopen spaarrente leuke dingen gaan doen is er niet meer bij.'

‘Negatieve rente vanaf 100.000 euro spaartegoed’

Gaat het van negatieve rente komen? Daarover zijn de meningen verdeeld. 52 procent verwacht dat op termijn alle spaarders in Nederland rente moeten betalen aan de bank. 48 procent denkt van niet. Overigens is er al een Nederlandse bank die negatieve rente rekent. Van Lanschot doet dit, maar alleen voor vermogende klanten met meer dan 2,5 miljoen euro spaargeld.

Zou negatieve alleen moeten worden ingevoerd vanaf een bepaald bedrag aan spaargeld? 8 procent vindt dat het voor alle spaarders moet gelden. De rest vindt dat er een ondergrens aan mag zitten. De grootste groep vindt dat die grens bij 100.000 euro mag liggen.

96 procent wil verbod op negatieve spaarrente

Echter: nog liever hebben mensen dat er helemaal geen negatieve spaarrente zou moeten komen. Buurland België heeft een verbod ingesteld, en dat zou Nederland ook moeten doen zegt 96 procent van de ondervraagden.

In de woorden van een van de respondenten: ‘Negatieve spaarrente is een schandalige ontwikkeling. Door internetbankieren regelt iedereen zijn eigen bankzaken terwijl er voor alle diensten een bijdrage moet worden betaald zoals (extra) betaalpassen, enveloppen, creditcard enzovoort, dus de banken verdienen sowieso aan hun klanten. De regering moet negatieve spaarrente heffingen verbieden.’

Een meerderheid vreest bovendien de eventuele gevolgen van negatieve spaarrente: Als negatieve spaarrente wordt ingevoerd en we halen massaal ons spaargeld van de bank, heeft dat gevolgen voor de stabiliteit voor de financiële sector. Daar maakt ruim twee derde (69%) zich zorgen om. En ook buiten de financiële sector zien mensen risico’s, zoals iemand opmerkt: '

Quote
Als meer mensen geld thuis hebben, zal het aantal inbraken en de kans daartoe wel flink toenemen
 

'Start een niet-commerciële bank'

Ook pleitten sommige mensen voor een niet-commerciële bank: ‘Overstappen op betaalrekening zonder commerciële zakenbank functie. Zoals de oude Postbank. Nu al beginnen met opzetten van zo'n instelling.’ Radar besteedde al eerder aandacht aan de mogelijkheid van een bank met een nutsfunctie in plaats van een commercieel belang: Groot draagvlak voor staatsbank in Nederland.

Meer cijfers uit dit onderzoek: Wat doen spaarders met hun geld bij negatieve rente? En: Klanten sparen massaal bij banken waarin ze weinig vertrouwen hebben.

Over het onderzoek naar negatieve rente:
Tussen 14 en 22 september hebben 30.053 mensen de vragenlijst van Radar over negatieve rente ingevuld. De meeste deelnemers aan het onderzoek zijn lid van het Radar Testpanel. Wil je ook uitgenodigd worden voor vragenlijsten? Meld je dan gratis aan via de intake-vragelijst.

Ook interessant