Al een jaar geen telefoons meer op de fiets... volgens de wet dan

Al een jaar geen telefoons meer op de fiets... volgens de wet dan

Dat je sinds ruim een jaar een boete kunt krijgen voor het gebruiken van je telefoon op de fiets, heeft weinig invloed op het gedrag van mensen. In de meeste gevallen omdat zij zeggen hun telefoon ook voor die tijd al niet te gebruiken op de fiets. Terwijl de omgeving volgens hen onverminderd aan het schermpje gekluisterd zit in het verkeer. Maar hoe kan het dat mensen uit deze groep een boete hebben ontvangen. Kunnen zij de verleiding van de ringtone af en toe ook niet weerstaan?

Ruim 1500 mensen vulden onze poll in. Een kleine groep (6%) heeft ofwel geen telefoon, of fietst niet. Die groep hebben we buiten beschouwing gelaten. Van alle overige respondenten zegt een grote meerderheid van 89 procent de telefoon al nooit te hebben gebruikt op de fiets, en dat nog altijd niet te doen. Veel mensen zeggen even stil te gaan staan wanneer zij een bericht of belletje ontvangen, of pas kijken op de plaats van bestemming.

Quote
Als ik hem gebruik let ik meer op of er politie in de buurt is
 

11 procent gebruikt(e) de mobiel wel op de fiets. Daarvan zegt 64 procent dit minder of helemaal niet meer te doen nu dit strafbaar is gesteld. 'Ik gebruikte hem alleen in mijn handen als ik de navigatie aan had, maar nu stap ik toch maar altijd af.' Een ander let nu extra goed op, maar niet per se op het verkeer: 'Als ik hem gebruik let ik meer op of er politie in de buurt is.' Sommigen konden het zetje van de overheid goed gebruiken: 'Het gaat al beter. Ik vind het heel terecht om niet te mogen bellen op fiets of ander vervoermiddel.' Een ander benadrukt de alternatieve mogelijkheden: 'Heb een rubberen houder gekocht voor als ik lange einden fiets en gebruik dan ook mijn mobiel als navigatie.'

Weinig controle

29 procent van degenen die hun telefoon weleens gebruik(t)en op de fiets, doet dat nog evenveel als voorheen. Dat komt overeen met wat mensen een jaar geleden voorspelden: destijds gaf 28 procent aan dat zij hun telefoongebruik op de fiets niet zullen veranderen vanwege het verbod. Een van de redenen dat mensen hun telefoon blijven gebruiken, zo laat een respondent weten: 'Er wordt niet gecontroleerd. Tenminste, niet dat ik weet.' Dit wordt door veel mensen (soms met irritatie) beaamd. Sommige polldeelnemers maken zelf onderscheid tussen situaties waarin het wel en niet kan: 'In het buitengebied waar alle ruimte en overzicht is maak ik soms een filmpje, bellen appen en die zaken ga ik voor stil staan.'

Quote
Op straat zie ik geen verschil in gebruik van telefoon op de fiets
 

Een klein percentage (8%) gebruikt de telefoon ondanks het boetebeleid juist vaker. Een polldeelnemer legt uit hoe dat komt: 'Had eerst mijn mobiel dichtgeklapt in mijn hand. Luisterde muziek zoals het kwam, had de telefoon nooit in gebruik. Maar vasthouden mag niet meer. Dus nu in houder, maar nu gebruik ik hem wel om bijvoorbeeld nummers te skippen. Beetje krom, laatste is onveiliger, maar als je dat ter discussie stelt, gaan ze dat ook verbieden. Weg van de minste weerstand!'

Hoewel meerdere mensen aangeven nu een houder te gebruiken, is niet iedereen massaal overgestapt naar handsfree. Van alle mensen die de telefoon weleens gebruiken op de fiets geeft de helft aan dit altijd handsfree te doen. Ruim een kwart (27%) zegt dat juist nooit te doen.

Onterecht beboet?

Een respondent merkt op: 'Vraag me af wat u bedoelt met boete. Veel mensen zie ik nog vaak de telefoon op de fiets gebruiken en agenten niet ingrijpen.' We vroegen polldeelnemers of zij sinds het ingaan van het verbod een boete hebben ontvangen. 7 mensen geven aan dat dit het geval is. Gek genoeg komt een gedeelte daarvan ook uit de groep die zegt nu, net als voor de invoering van het verbod, géén telefoon te gebruiken op de fiets… Blijkbaar kunnen sommigen ondanks hun intenties de verleiding om de telefoon te pakken niet altijd weerstaan. Een van deze respondenten licht toe: ' Voor het eerst mijn iPhone gebruikt toen ik op zoek was naar een straat in een buurt waar ik niet bekend was. Ik was niet aan het bellen maar gebruikte mijn navigatie.'

De andere beboete mensen komen uit de groep respondenten die de telefoon nu wel minder gebruiken, maar niet altijd handsfree. Zij hebben het dus nog niet geheel afgeleerd.

Informatie poll telefoongebruik op de fiets

Aan de poll over telefoongebruik op de fiets deden 1515 mensen mee. De poll kon tussen 18 augustus en 3 september 2013 worden ingevuld. Radar legt ook regelmatig vragenlijsten voor aan consumenten. Wil jij daarvoor uitgenodigd worden? Meld je aan bij het Radar Testpanel via de intake-vragenlijst.

Ook interessant