Antidepressiva: Uitslag Testpanelenquête

De enquête is op dit moment 1 februari 2010 - ingevuld door 11.353 mensen. 68% (7.678) van deze mensen slikt op dit moment antidepressiva (AD). 24% (2.767) slikt op dit moment geen AD en 8% (908) vult de enquête in voor iemand die op dit moment AD slikt of dat in het verleden heeft gedaan.

  • Van de 24% die op dit moment geen AD slikt heeft 88% dat wel in het verleden gedaan en 12% niet
  • Van de mensen die op dit moment AD slikken doet 50% dat al langer dan 5 jaar

Antidepressiva werden voorgeschreven vanwege de volgende redenen

Percentage

Absoluut

Depressie

48,1%

5267

Angststoornis

20,8%

2276

Burn-out 

7,2%

788

Relatieproblemen

1,4%

152

Onbegrepen lichamelijke klachten (zoals hoofdpijn of lage-rugpijn)

1,9%

203

Problemen binnen het gezin

1,3%

146

Slaapproblemen

2,4%

267

Rouwproces

2,4%

268

Pijnbestrijding

2,7% 

291 

Anders, namelijk...

11,8%

1296    

Deze vraag is ingevuld door mensen die hebben aangegeven nu AD te slikken of in het verleden geslikt te hebben. Mensen konden meerdere antwoorden geven.

Bij 'Anders, namelijk...' worden ook vaak een combinatie van bovenstaande antwoorden gegeven. Maar ook worden genoemd: epilepsie, autisme, verslaving, kanker, concentratieproblemen, eetstoornissen, hyperventilatie en schildklieraandoeningen.

Top 5 middelen die geslikt worden

1

Seroxat

40%

2

Efexor

18%

3

Cipramil

14%

4

Prozac

14%

5

Zoloft

9%

Wie het middel voorschreven

huisarts

54%

psychiater

38%

een andere medisch specialist

4%

Deze vraag is ingevuld door de mensen die hebben aangegeven nu te slikken en / of dat in het verleden gedaan hebben. Dat zijn 10.964 mensen.

Heeft u bijwerkingen ervaren door het slikken van AD?

ja

76,3%

7370

nee

25,7%

2818

geen idee

7,0%

766

Welke bijwerkingen heeft u ervaren?

Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk. Deze vraag is door 7370 mensen ingevuld.

Milde bijwerkingen, zoals hoofdpijn, misselijkheid, slapeloosheid

47%

3486

Gewichtstoename

47%

3492

Verminderd libido

47%

3396

Destructieve gedachten

20%

1466

Agressiviteit

13%

956

Anders, namelijk...

37%

2754

  • Bij bijna de helft van de mensen traden de bijwerkingen in de eerste periode op, toen men begon met de middelen. 
  • Anders, namelijk...: onder andere 'duizelig', 'droge mond', 'emotieloos', 'afvlakking', 'moe', 'zweten'.

De volgende vragen zijn alleen ingevuld door de mensen die hebben ingevuld dat zij destructieve gedachten hadden of agressiviteit vertoonden. De vragen zijn door 1.646 mensen beantwoord.

Wanneer traden deze bijwerkingen op?

Direct toen ik met de middelen begon

47%

Pas nadat ik langer de middelen slikte

19%

Op het moment dat de dosis werd verhoogd

7%

Op het moment dat ik aan het afbouwen was

5%

  • 70% (1130) van de mensen met destructieve gedachten of agressiviteit is niet vooraf gewaarschuwd door de voorschrijver dat deze bijwerkingen konden voorkomen.
  • 71% (1156) van de mensen met destructieve gedachten of agressiviteit had deze klachten niet voordat zij met de middelen begonnen.
  • Van de mensen die zeggen dat ze deze klachten al hadden voordat zij begonnen met AD, zegt 64% dat de klachten verergerd zijn.

Zijn er door de bijwerkingen van AD gevaarlijke omstandigheden ontstaan?

Zoals zelfmoord(poging)en, agressief gedrag of auto-ongelukken.

55,4% zegt hier ja op. Dat zijn 904 van de 1646 mensen die deze vraag hebben ingevuld.

We hebben ook gevraagd om deze situaties te beschrijven. Dat hebben 904 mensen gedaan.

Wat heeft u met deze klachten gedaan?

Ik ben zelf gestopt met de middelen

25,0%

Ik moest direct onder behandeling gesteld worden

6,9%

Ik ben gestopt met de middelen in overleg met de voorschrijver

12,8%

Ik heb de klachten gemeld, maar slik nog steeds antidepressiva

18,2%

Ik heb de klachten gemeld, en de dosering is aangepast

8,6%

Ik heb niets met de klachten gedaan

10,7%

Ook interessant