toggle menu

Delta Lloyd: schikking woekerpolis

Uit een enquête onder het Radar testpanel blijkt dat tweederde van de Delta Lloyd-klanten die in het bezit zijn van een woekerpolis, akkoord zijn met de schikking die het bedrijf onlangs trof met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim.

Ruim 17.000 respondenten hebben de enquête ingevuld, waaronder 356 Delta Lloyd klanten.

Van hen beantwoorde 67% de vraag of zij, als klanten van de Delta Lloyd groep, akkoord gaan met de schikking met ja. 33% antwoordde nee.

Opmerkelijk is dat de 2.084 klanten met een woekerpolis bij een andere verzekeraar (o.a. Aegon, Nationale Nederlanden etc.) anders denken over de schikking. Slechts 44% van deze klanten zou akkoord gaan met de regeling die inhouding van 2,45 – 2,85% kosten per jaar toestaat. 56% van deze woekerpolisbezitters verwerpt de regeling dus.

Nog kritischer zijn de mensen die geen woekerpolis hebben (5.288 respondenten). Van hen verwerpt maar liefst 75% de regeling, en 25% keurt hem goed.

Ruim 8400 respondenten konden nog geen keus maken omdat ze vinden dat ze te weinig weten om een oordeel te geven.

Tot slot werd gevraagd of mensen in de toekomst een beleggingsverzekering zouden aanschaffen tegen 2,45-2,85% kosten per jaar. Hierop bleek het antwoord zeer éénduidig: een overdonderende meerderheid van 96% hoeft er niet lang over na te denken en zegt nee.

Ook interessant