toggle menu

Dexia

Nu ook de DSI een klant vrijwel geheel in het gelijk stelt, rijst de vraag: moet er geschikt worden? Radar vroeg aan het testpanel of ze van plan zijn om te schikken.

Dexia is afgelopen weken groot in het nieuws geweest. Veel rechtszaken worden gewonnen door gedupeerden. Daarop volgde een plotselinge schikkings-actie van Dexia onder leiding van Wim Duisenberg, voormalig president van de Nederlandsche Bank, en een uitspraak in hoger beroep van DSI, het klachteninstituut van de effectenbranche. Vooral deze uitspraak lijkt zeer hoopvol voor veel gedupeerden. Kijk voor meer achtergrondinformatie in Dossier Aandelenlease .

Dick Martens vertelt over zijn zaak die behandeld werd door de DSI. De zaak wordt als voorbeeldzaak behandeld en de uitslag is dus van groot belang voor veel gedupeerden. De uitspraak is namelijk in het voordeel van Martens. Hij hoeft slechts de helft van de inleg te betalen en de restschuld is voor rekening van Dexia.

Naast deze gevoelige klap krijgt Dexia meer te verduren. Volgens advocaat Wendelgelst is het 3-0 voor de gedupeerden.

Naast de DSI-uitspraak, zijn de huurkoopzaken, waarin de partner dus niet heeft meegetekend, in hoger beroep toegewezen aan de gedupeerden. Ook in andere gevallen staan de gedupeerden juridisch zeer sterk, vanwege de zorgplicht die Dexia op zich had moeten nemen. De bemiddelingspoging van Duisenberg zal daarom weinig aanhang vinden. Juridisch valt meer te halen uit een zaak dan te schikken met Dexia. Piet Koremans van Platform Aandelenlease ziet ook weinig heil in de bemiddelingspoging van Duisenberg. Koremans gaat door tot het bittere einde.

Wij vroegen aan meer dan 2000 Dexia gedupeerden uit ons testpanel met welke schikking zij akkoord zullen gaan? Men kan kiezen tussen de DSI variant en de gesloten beurzen-variant. Bij de DSI-variant is de klant gemiddeld de helft van de inleg kwijt, maar is van de restschuld af. Bij de gesloten beurzen-variant blijven de beurzen gesloten, dus de restschuld wordt betaald door Dexia en klant is de inleg kwijt.

Slechts een derde van de ondervraagden gaat akkoord met de gesloten beurzen variant. Dit zou dus geen basis van onderhandeling moeten zijn.

Maar liefst 60% gaat akkoord met de schadebepaling van de DSI. De overgebleven groep zal dus een gang naar de rechter moeten maken.

Dexia heeft bovendien verzocht om alle rechtszaken stop te zetten. Advocaat Harm Jan Tulp laat weten het hier absoluut niet mee eens te zijn. Ten eerste zijn niet alle belanghebbende organisaties vertegenwoordigd bij de schikking. Ten tweede kan de uitkomst van de schikking nadelige gevolgen hebben voor individuele rechtszaken.

Mensen kunnen zich nog aanmelden bij DSI. Er gelden wel strikte termijnen en richtlijnen. Kijk op www.dsi.nl

Ook interessant