Gezonder leven: een goed voornemen, maar hoe houd je het vol?

Gezonder leven: een goed voornemen, maar hoe houd je het vol?

Intenties op het gebied van gezond(er) leven behoren tot de populairste goede voornemens, zo blijkt uit onze enquête over dit onderwerp. In dit derde artikel in een serie van vier bekijken we in hoeverre het onze respondenten dit jaar lukt om meer te bewegen en te sporten, gezonder te eten en drinken en te stoppen met roken. En ook: hóé doen ze dat?

Meer sporten, beter eten, stoppen met roken: elk jaar nemen veel mensen zich (opnieuw) voor om gezonder te gaan leven.

Iets minder dan de helft (45%) van de invullers van onze vragenlijst over de 'tussenstand' van de goede voornemens voor 2019 geeft aan dat het doel dit jaar was om meer te sporten en/of te bewegen.

Iets méér dan de helft, namelijk 54%, wilde gezonder gaan eten en drinken.

Tot slot nam bijna 1 op de 10 (9%) zich voor om te stoppen met roken. Dat lijkt misschien weinig ten opzichte van de andere twee percentages, maar onbekend is hoeveel van alle respondenten überhaupt rookte aan het begin van dit jaar: daar hebben we in deze enquête niet naar gevraagd.

Stoppen met roken is het lastigst vol te houden

Een grote meerderheid (89%) van de mensen die meer wilden sporten en bewegen zegt dit nog steeds te doen (45%) of er in elk geval nog mee bezig te zijn, hoewel misschien niet geheel volgens voornemen (44%). 11% is ermee gestopt of er überhaupt niet mee begonnen.

Ongeveer hetzelfde geldt voor wie gezonder wilden eten en drinken: 46% doet dit nog altijd en 48% is er nog mee bezig - goed voor samen maar liefst 94% van al deze 'voornemers'. De overige 6% is gestopt of niet begonnen.

Stoppen met roken blijkt lastiger: weliswaar houdt meer dan helft (53%) dit vol - een hoger percentage dan bij de andere twee voornemens - maar twee op de tien (20%) zegt 'er nog wel mee bezig te zijn maar niet geheel volgens voornemen'. 22% is het niet gelukt en 5% is er niet mee begonnen.

Top 3 afhaakredenen: 'het kostte te veel moeite' met stip op 1

In alle drie de groepen met 'goede voornemers' was de belangrijkste reden om af te haken dat het te veel moeite kostte'. Dit gold voor 32% van de mensen die meer had willen sporten / bewegen, voor 43% voor diegenen die gezonder hadden willen eten en drinken en voor 54% van de rokers.

Een andere belangrijke oorzaak - nummer 2 in de groepen 'bewegen' en 'eten' - van het niet-volhouden was dat men het 'niet echt serieus geprobeerd had': 25%, respectievelijk 23%.

De nummer-3-oorzaak in deze groepen verschilt. Van de mensen die het niet gelukt is om meer te bewegen / sporten had 23% er niet genog tijd voor. Wie het niet volhield om gezonder te eten / drinken, gaf in 13% van de gevallen als reden dat men niet wist hoe dit aan te pakken.

18% van de rokers geeft aan dat ze niet echt wisten hoe ze dit moesten aanpakken. 16% geeft toe het niet echt serieus geprobeerd te hebben.

Meer bewegen, gezonder eten, stoppen met roken: zo houd je het vol

Net als bij eerder besproken voornemens is de belangrijkste factor in het volhouden ervan dat men realistische doelen stelt. Dat zeggen althans ook 45% van de 'eters/drinkers' en 19% van de '(ex-)rokers'.

Voor de groep 'bewegers' ontbreken deze data helaas; er zat tot het moment van schrijven van dit artikel een foutje in onze enquête. Onze excuses hiervoor.

De volhouders hadden ook de mogelijkheid om in hun eigen woorden uit te drukken waardoor het hen tot nu toe gelukt is. Een greep uit deze (anonieme) antwoorden kan hopelijk dienen als tips voor anderen.

Dit hielp en motiveerde anderen gezonder eten en drinken vol te houden:

 • Technologie: 'Ter stimulatie zijn er prima apps.'
 • Gezondheid: 'Ik schrok van mijn hoge suikergehalte. Dat is een stok achter de deur.' Ook: 'verhoogd cholesterolgehalte', 'hoge bloeddruk' en 'anders ben ik eerder dood.'
 • Uiterlijk en de gevoelige plaat: 'Ik wilde voor een fotosessie slanker zijn', en 'Ik wil weer leuke kleren aan.'
 • Het fitnesscentrum als stok achter de deur: 'Op de sportschool heb ik elke zes weken een gewicht- en vetpercentage-afspraak.'
 • Zelfreflectie: 'Terugkijken, signaleren waar het fout ging en dat ombuigen.'
 • Verder ook vaak genoemd: 'wilskracht', 'zelfdiscipline', 'gewoon dóén'.

Zo lukte het mensen op te stoppen met roken - en gestopt te blijven:

 • De sociale factor: 'Door niet met rokers om te gaan.'
 • 'Nicotinekauwgum'
 • 'Belofte aan mijn kleinkinderen'
 • Ik heb mezelf altijd voorgehouden om te stoppen voor mijn veertigste. En dit jaar werd ik veertig.'
 • Televisie: 'Op TLC kijken naar programma's over mensen met obesitas.'
 • Zelfkennis en een aangepast voedingspatroon: 'Ik drink en eet niets waarbij ik meer behoefte heb aan roken.'
 • 'Gewoon stoppen'
 • 'Hypnose'
 • Gezondheid / de dood: 'Ik wil langer leven.'
 • Financiën: 'Het geld dat ik elke week bespaar, stop ik in een potje.'
 • Gezondheid van anderen / naasten: 'Mijn vrouw heeft longkanker en wil genezen.'
 • Medische hulp: 'huisarts', 'psycholoog'.

Vaker je mening geven over consumentenkwesties? Meld je aan als panellid

Als (grstis!) lid van ons Testpanel krijg je regelmatig uitnodigingen van ons om je mening over en ervaring met uiteenlopende consumentenzaken met onste delen. Jouw antwoorden helpen ons om consumentenkwesties in kaart te brengen en verder uit te zoeken. Meld je aan via deze link.

Ook interessant