Helft maakt bezwaar bij te hoge of juist te lage WOZ-waarde

Helft maakt bezwaar bij te hoge of juist te lage WOZ-waarde

Ruim 90 procent van de ruim 16.000 ondervraagde huiseigenaren uit het Radar Testpanel heeft een nieuwe WOZ-waarde ontvangen. Bijna iedere huiseigenaar weet wat zo'n WOZ-waarde inhoudt, maar slechts de helft (53%) weet hoe deze bepaald wordt. Een mening hebben de meesten er wel over. Zo is de nieuwste schatting volgens een derde van de respondenten incorrect. De grootste groep (2 op de 3) vindt deze te hoog, 1 op de 3 vindt de inschatting juist te laag.

Wie het niet eens is met de WOZ-waarde die de gemeente aan de woning heeft gehangen, vreest vooral hogere belastingen, door een te hoge WOZ-waarde. Wie een te lage inschatting heeft gekregen vreest juist dat het huis minder op zal leveren wanneer het in de verkoop gaat. In mindere mate maakt deze groep zich zorgen dat zij, vanwege de lage WOZ-waarde, minder hypotheek kunnen opnemen. Ook vreest deze groep een rente-opslag op de hypotheek, omdat het huis minder waard blijkt waardoor de hypotheekverstrekker meer risico loopt. 16 procent van degenen die de schatting incorrect vinden, is overigens juist blij met deze te hoge of te lage inschatting.

Helft maakt bezwaar tegen WOZ-waarde

Wie ontevreden is over de inschatting, onderneemt in de helft van de gevallen actie, of is in ieder geval van plan om dat te doen. De meesten stappen daartoe zelf naar de gemeente om een bezwaar in te dienen, of zij vragen een bekende om dat te doen. 1 op de 5 mensen neemt daarvoor een bedrijf in de arm, nog eens 8 procent heeft het bezwaar gemeld bij een meldpunt.

Of het verstandig is om een bureau in te schakelen? Zorg dat je goed geïnformeerd bent en bekijk de uitzending die Radar hierover heeft gemaakt:

'Gratis' advies WOZ-bezwaar

Wil je zelf bezwaar maken? Radar helpt je met dit stappenplan en met voorbeeldbrieven: om zelf bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, of om in beroep te gaan wanneer de gemeente je WOZ-bezwaar afwijst.

Tevredenheid na bezwaar: 50-50

In verreweg de meeste gevallen (84%) is de uitkomst van het bezwaar nog onbekend. Van wie al wel meer heeft gehoord, wordt bij de helft de WOZ-waarde wél, en bij de andere helft de WOZ-waarde niet aangepast. De helft is tevreden over de aangepaste waarde, een derde 'enigszins' tevreden. 14 procent is na aanpassing nog altijd niet blij met de WOZ-waarde.

Wil je meer weten over een te hoge WOZ-waarde, lees dan het artikel uit ons consumentenmagazine RADAR+: WOZ-waarde erg hoog? Maak bezwaar!

Over het WOZ-onderzoek

Het onderzoek werd gehouden onder 16.429 huiseigenaren, allen lid van het Radar Testpanel. Het onderzoek kon online worden ingevuld van 7 tot en met 9 maart 2018. Ook je mening laten meetellen via de onderzoeken van Radar? Meld je gratis aan als Testpanellid via deze vragenlijst.

Meer over:

Ook interessant