toggle menu

Hoge zorgkosten door behandeling in het 'verkeerde' ziekenhuis

Hoge zorgkosten door behandeling in het 'verkeerde' ziekenhuis

Wie wordt behandeld in een ziekenhuis waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft, loopt het risico dat niet de gehele rekening wordt vergoed. Het is 12 procent van de Radar Testpanelleden al eens overkomen. 77 procent kon deze kosten niet gemakkelijk betalen. En dat is niet de bedoeling van het zorgsysteem, sterker nog: er bestaat een wet die moet voorkomen dat de contracten van je zorgverzekeraar je hinder opleveren binnen de gezondheidszorg. Maar daar wijzen zorgverzekeraars hun cliënten slechts in 2 procent van de gevallen op.

Een derde van het Radar Testpanel weet niet uit het hoofd welk type basiszorgverzekering is afgesloten. Onder degenen die het wel weten, is de naturapolis het meest populair: 46 procent heeft een dergelijke verzekering. 36 procent heeft een restitutiepolis, 18 procent een budgetpolis.

Met een restitutiepolis maakt het niet uit in welk ziekenhuis je een behandeling ondergaat: je zorgverzekeraar dekt ze allemaal. Bij de andere polissen is dit niet altijd het geval. Van deze groep weet 30 procent niet of het ziekenhuis in de eigen buurt door zijn of haar zorgverzekeraar is gecontracteerd. Als dat niet het geval is, kan het zijn dat de verzekeraar behandelingen niet volledig vergoedt.

Niet het 'juiste' ziekenhuis

Van de ruim 40.000 deelnemers aan dit onderzoek is twee derde in de afgelopen drie jaar vanwege een niet-spoedeisende behandeling in het ziekenhuis behandeld, al dan niet op doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist. 10 procent is met een wél spoedeisende behandeling in het ziekenhuis terechtgekomen.

1 op de 5 mensen met een doorverwijzing, controleerde voorafgaand aan de gang naar het ziekenhuis of de kosten vergoed werden. In 8 procent van de gevallen werd de behandeling niet geheel vergoed. 9 procent van deze groep is daarom uitgeweken naar een ander ziekenhuis.

12 procent van degenen die zonder spoed in het 'verkeerde' ziekenhuis zijn behandeld, moest zelf een gedeelte van de rekening bijbetalen, nog bóvenop het eigen risico. In bijna de helft van deze gevallen ging het om een bedrag tussen de 100 en 500 euro die mensen bovenop de betaling van het eventuele eigen risico moesten betalen. In 5 procent van de gevallen gaat het om bedragen van 1.000 euro of hoger. Wat het bedrag ook was: 77 procent geeft aan dit niet gemakkelijk te kunnen betalen. 28 procent geeft aan dit zelfs nauwelijks of absoluut niet te kunnen.

Hinderpaal

Ruim de helft van degenen die moesten bijbetalen, heeft hierover contact opgenomen met de zorgverzekeraar. Dit resulteerde in twee derde van de gevallen in helemaal niets. Een kwart kreeg een betalingsregeling aangeboden. In 6 procent van de gevallen nam de verzekeraar een groter deel of zelfs toch alle kosten op zich.

In slechts 2 procent van de gevallen heeft de zorgverzekeraar op het zogeheten hinderpaalcriterium gewezen: dat als je een rekening niet zelf kunt betalen, je dan mogelijk recht hebt op een hogere vergoeding. De keuzebeperking die een zorgverzekering kan opleveren, mag namelijk geen 'hinder' vormen voor het volgen van het benodigde behandeltraject.

Service van de huisarts?

Stel dat je binnenkort een ziekenhuis moet bezoeken. Zou jij eraan denken om vooraf te controleren of het ziekenhuis en de behandeling gecontracteerd zijn? Deze vraag legden we voor aan de groep die in de afgelopen drie jaar niet of vanwege een spoedeisende situatie in het ziekenhuis is behandeld. De helft zou hieraan denken.

Terug naar degenen die op doorverwijzing in het ziekenhuis zijn behandeld. In 8 procent van de gevallen heeft de huisarts of medisch specialist bij doorverwijzen geïnformeerd of de behandeling wel of niet volledig vergoed wordt door de zorgverzekeraar. In nog eens 4 procent van de gevallen werd de patiënt in ieder geval gewezen op het feit dat dit vooraf kan worden gecontroleerd.

Dat huisartsen dit doen, is een luxe. Het is namelijk geen onderdeel van hun taak. Ondanks dat blijkt uit de enquête dat 73 procent wel verwacht dat hun huisarts informatie verschaft over welke behandelingen in welke ziekenhuizen worden vergoed, of dat de huisarts de verwijzing hierop aanpast. Van het ziekenhuis zelf en van de zorgverzekeraar verwacht zelfs 90 procent van de mensen een waarschuwing.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 40.026 leden van het Radar Testpanel mee. Het onderzoek vond plaats tussen 29 oktober en 6 november 2015.

Het Radar Testpanel bestaat uit ruim 90.000 mensen. Zij nemen deel aan online enquêtes. De resultaten uit deze onderzoeken worden gebruikt in het tv-programma Radar, het magazine RADAR+ en / of voor nieuwsberichten op de website radartv.nl.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant