Medicijn over de datum? 54 procent gebruikt het toch

Medicijn over de datum? 54 procent gebruikt het toch

3 op de 4 panelleden gebruiken 'vaste' medicijnen. 64 procent gebruikt niet of nauwelijks vrij verkrijgbare pijnstillers. Lang niet iedereen overlegt met de huisarts of apotheker of medicijnen wel samengaan. En medicijnen die over de houdbaarheidsdatum zijn? 54 procent gebruikt ze toch.

Van de 45.400 mensen die meededen aan het onderzoek over medicijnen, gebruikt bijna drie kwart op reguliere basis medicijnen op doktersvoorschrift. Hieronder worden medicijnen verstaan die niet vrij verkrijgbaar zijn, en die op reguliere basis worden gebruikt om medische redenen. Anticonceptiemiddelen gelden daarom alleen als 'vast’ medicijn als het (ook) om andere redenen dan anticonceptie wordt gebruikt, bijvoorbeeld vanwege een hormonale afwijking.

29 procent gebruikt maar liefst 5 of meer medicijnen op vaste basis. 21 procent gebruikt 1 soort medicijn op reguliere basis. Bij ruim 80 procent betekent 'vast': dagelijks. 

Meer dan aangeraden

13 procent zegt nooit vrij verkrijgbare pijnstillers, zoals paracetamol, aspirine of ibuprofen, te gebruiken. De grootste groep (51%) doet dat minder vaak dan eens per maand. 7 procent slikt ze dagelijks. Bijna 1 op de 5 slikt (weleens) meer dan de aangeraden hoeveelheid.

Vrij verkrijgbare slaap- en/of kalmeringsmiddelen worden door minder mensen gebruikt: 86 procent neemt ze nooit, 7 procent minder vaak dan maandelijks. 3 procent gebruikt ze dagelijks. 14 procent gebruikt weleens meer dan aangeraden wordt. 14 procent zegt afhankelijk te zijn van de middelen, 3 procent geeft aan verslaafd te zijn.

Wanneer je een te hoge dosering van een medicijn inneemt, kun je een medicijnvergiftiging oplopen. 3 procent heeft dat aan den lijve ondervonden, nog eens 3 procent weet niet of dat ooit het geval is geweest.

Niet altijd in overleg

Van wie zowel voorgeschreven als vrij verkrijgbare medicatie gebruikt, overlegt 43 procent met de huisarts of apotheker of de middelen goed samengaan. 27 procent controleert dat zelf in de bijsluiter, een kwart gaat er zonder overleg vanuit dat het goed gaat.

20 procent koopt weleens medicijnen in het buitenland. Online medicijnen shoppen is minder populair: slechts 4 procent doet dat. Van wie via deze wegen medicijnen inslaat, koopt respectievelijk 10 procent (buitenland) en 1 procent (online) medicijnen die in Nederland niet vrij verkrijgbaar zijn. 23 procent overlegt over de medicijnen met de huisarts of apotheker.

18 procent raadpleegt de bijsluiter pas als hij of zij tijdens het gebruik ergens aan twijfelt. De helft bewaart de bijsluiters niet altijd. Een derde van deze groep zegt echter wel te weten waar de informatie online te vinden is.

Voorraad en houdbaarheid

87 procent heeft altijd voldoende medicijnen op voorraad, de overige 13 procent moet soms op het laatste moment medicijnen regelen. Van deze groep hebben net wat minder mensen moeite met het gebruiken van een medicijn dat over de houdbaarheidsdatum is: 59 procent zou dat wel doen, tegenover het gemiddelde (over alle respondenten) van 54 procent.

Precies de helft van de respondenten zegt nooit last te hebben van bijwerkingen. Van de groep die wél bijwerkingen kent, is 82 procent weleens om die reden gestopt. 39 procent is ooit op eigen houtje gestopt met een voorgeschreven medicijn, of er nooit aan begonnen. Wie medicijnen overhoudt, brengt deze naar de apotheek (72%). 13 procent gooit ze gewoon in de prullenbak, 8 procent bewaart ze.

85 procent noemt zichzelf terughoudend met medicijngebruik. 32 procent probeert klachten eerst op te lossen met alternatieve geneesmiddelen, zoals kruiden, homeopathische middelen, et cetera. 41 procent zegt juist helemaal niets met alternatieve geneesmiddelen te hebben.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 45.400 leden van het Radar Testpanel mee. Het Radar Testpanel bestaat uit ruim 100.000 mensen. Zij nemen deel aan online enquêtes. De resultaten uit deze onderzoeken worden gebruikt in het tv-programma Radar, het magazine RADAR+ en / of voor nieuwsberichten op de website radar.avrotros.nl.

Dit onderzoek vond plaats tussen 9 en 21 maart 2016. De resultaten van dit onderzoek stonden eerder in het magazine RADAR+, nummer 2 van 2016.

Word ook Testpanellid

Ben je geen Testpanellid, maar wil je dat wel graag worden? Je kunt je gratis aanmelden via deze vragenlijst.

Ook interessant