toggle menu

Openheid voedselkwaliteit

Er gaan geluiden op voor meer openheid over het publiceren van testresultaten van bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit. De Voedsel en Waren Autoriteit vreest dat mensen onnodig angst wordt aangejaagd.

Waarom is het nagenoeg onmogelijk om namen van producten te achterhalen die de normen overschrijden? Hoe zit het met de openheid van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), opvolger van de Keuringsdienst van Waren? Is openheid niet het hoogste belang, als het bij overschrijdingen bijvoorbeeld om kankerverwekkende stoffen gaat?

Zouden consumenten geen inzage moeten krijgen in de testresultaten van de producten? Het biedt de consument dan de keuze om een product al dan niet te kopen.

Milieuorganisaties versus VWA, CBL en Voedingscentrum

Milieuorganisaties informeren de consumenten regelmatig over aangetroffen resten bestrijdingsmiddelen in voedsel. Ze publiceren de testresultaten en de lokaties waar een geteste product is gekocht.

De organisaties willen dat de VWA dit voortaan ook gaat doen. Maar het Voedingscentrum, Centraal Bureau Levensmiddelen en de Voedsel en Waren Autoriteit vinden dat de consument door deze openheid onnodig ongerust wordt gemaakt over de veiligheid van voedsel. Hierdoor zou de gezonde consumptie van groenten en fruit teruglopen.

Per bestrijdingsmiddel is een wettelijke norm vastgesteld die aangeeft hoeveel daarvan nog in een product mag voorkomen. Daarnaast is er een veiligheidsnorm die aangeeft bij welke hoeveelheid het middel schadelijk is voor de mens.

De wettelijke norm is strenger dan de veiligheidsnorm, waardoor er bij overschrijdingen van de wettelijke norm meestal geen gezondheidsrisico optreedt.

De milieuorganisaties maken zich ook zorgen om de mix van bestrijdingsmiddelen op verschillende producten die mensen tot zich nemen. Er is geen onderzoek gedaan naar eventuele schadelijke effecten hiervan. Zij vinden dat de hoeveelheden van verschillende bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit bij elkaar opgeteld moeten worden.

Volgens VWA mogen deze kleine hoeveelheden wetenschappelijk gezien niet bij elkaar opgeteld worden om een negatief effect te voorspellen.

Zie ook RADAR, aflevering 22 december 2003

TNO heeft ook groenten en fruit laten onderzoeken en constateerde veel overschrijdingen van bestrijdingsmiddelen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft supermarkt Dirk van der Broek het contract met de teler verbroken. Openbaarmaking gegevens kan dus positieve gevolgen hebben.

Radar, aflevering december 2000

In deze uitzending werd een voorbeeld gegeven van huidbleekmiddelen waarbij een limietoverschrijding van 300% werd gevonden van de gevaarlijke stof Hydrocinon.

Bekijk de Enquête openheid voedselkwaliteit

In de studio vertelt Marc Jansen, hoofd consument en kwaliteit van het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) dat te veel openheid de consument alleen maar bang zou maken en dat producten pas uit de schappen moeten worden gehaald als wetenschappelijk bewezen is dat het product schadelijk is. Hoogleraar Communicatiemanagement Cees van Woerkum van de Wageningen Universiteit pleit juist voor meer openheid en concurrentie hierover vanuit het bedrijfsleven.

Voor vragen over voedselveiligheid kunnen mensen bellen met de Warenklachtenlijn van de Voedsel en Waren Autoriteit:

0800 0488 [gratis, 24/7 bereikbaar]

Uw klacht kan ook digitaal verstuurd worden door het klachtenformulier op www.vwa.nl in te vullen.

Let op! Bij voedselvergiftiging moet acuut actie ondernomen worden door de VWA/Keuringsdienst van Waren. Klachten met betrekking tot voedselvergiftiging moeten daarom telefonisch doorgegeven worden.

Wanneer?

- Als u klachten, twijfels of vragen heeft over levensmiddelen of over de hygiëne in bijvoorbeeld een restaurant of supermarkt.

- Als u klachten, twijfels of vragen heeft over de veiligheid van consumentenproducten en gebruiksartikelen als speelgoed, textiel, huishoudelijke artikelen, attractietoestellen, cosmetica, etc.

- Als u iets signaleert dat de voedselveiligheid in gevaar kan brengen.

- Als het rookverbod in openbare ruimten geschonden wordt.

Bent u ook voor openheid of juist tegen? Plaats een bericht in het forum

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant