toggle menu

Slimme meters

Vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met de verplichte invoering van de slimme energiemeter. Morgen wordt de invoering ervan ter stemming aan de Eerste Kamer voorgelegd.

Met deze maatregel heeft elk huishouden in Nederland over een paar jaar verplicht een digitale energiemeter. Deze seint doorlopend het verbruik van gas en elektriciteit door naar de leverancier. De consument zou met behulp van de 'slimme meter' bewuster omgaan met het energieverbruik, zo stelt de overheid.

TROS Radar is benieuwd hoe de leden van het Testpanel denken over de invoering van de slimme meter. We vragen naar de ervaringen van mensen die al een slimme meter hebben, en naar de mening van mensen die deze nog niet hebben.

Heeft u een slimme meter?

Ja

4,9%

Nee

90,8%

Geen idee 

4,3%

In welke periode heeft u een slimme meter gekregen?

Sinds 1 januari 2009 tot heden 

14,4%

Sinds 1 juni 2008 tot 31 december 2008

30,3%

Sinds 1 juni 2007 tot 31 mei 2008 

34,9%

Voor 1 juni 2007  

20,5%

Met welke regelmaat kijkt u op de slimme meter of de bijbehorende website waar uw verbruik vermeld staat?

Een paar keer per dag  

0,6%

Een keer per dag

1,5%  

Een paar keer per week 

3,0%  

Een keer per week 

5,3%

Een paar keer per maand

7,6%

Een keer per maand 

9,6%

Een paar keer per jaar

15,4%

Nooit

51,1%

Heeft u door de slimme meter minder energie gebruikt?

Ja

11,8%  

Nee

42,7% 

Geen idee

45,5% 

Hoeveel besparing heeft de slimme meter u opgeleverd?

> 10%     

2,6%

Tussen de 5% en de 10%     

5,5%

Tussen de 5% en 2% 

3,3%

Tussen de 2% en 0%  

1,5%  

De slimme meter heeft mij geen besparing opgeleverd

23,7%

Ik ben meer gaan gebruiken

4,2%

Ik heb geen idee

59,3% 

Vindt u dat de slimme meter bijdraagt aan het bewuster omgaan met energie?

Ja

23,3%

Nee

58,9%

Nee, ik zou hem weigeren

17,8% 

De volgende vragen stelden we aan de mensen die nog geen slimme meter hebben.

 

Zou u een slimme meter willen hebben?

Ja, ik wil graag een slimme meter geïnstalleerd krijgen

2,8% 

Ja, als het mij verder niets extra kost 

30,1%

Het maakt mij niet zoveel uit 

13,9%  

Alleen als het moet

33,8%

Nee, ik zou hem weigeren

19,5% 

Wist u dat er een half jaar gevangenisstraf op kan staan als u de slimme meter weigert, als de invoering doorgaat?

Ja

5,8%

Nee

94,2%

We hebben alle testpanelleden een aantal stellingen voorgelegd.

 

Het is goed dat de slimme meter verplicht wordt ingevoerd.

Eens

12,6% 

Oneens

70,9%

Geen mening 

16,6%

Ik vind het niet erg dat mijn energieleverancier kan zien wanneer ik elektriciteit of gas gebruik.

Eens

41,6%

Oneens

51,0%

Geen mening 

7,4% 

Ik denk dat een slimme meter mij energiebesparing oplevert.

Eens

21,3%

Oneens

57,6%

Geen mening 

21,0%

De invoering van de slimme meter is voornamelijk ten voordele van de energieleveranciers.

Eens

65,4% 

Oneens

13,0%

Geen mening 

21,6%

Ik denk dat een slimme meter goedkoper is dan de oude meter.

Eens

11,3% 

Oneens

52,1%

Geen mening

36,6%

Ik maak me zorgen dat mijn privacy geschonden wordt met de slimme meter.

Eens 

65,7%

Oneens

22,9% 

Geen mening

11,3% 

Ook interessant