toggle menu

Testpanel pessimistisch over pensioenopbouw

Testpanel pessimistisch over pensioenopbouw

Voor twee uitzendingen over pensioenen, legde Radar verschillende stellingen voor aan haar Testpanel. Bijna 50.000 mensen vulden de enquête in. Over het algemeen hebben zij een negatief beeld over de pensioenplannen: het schort aan vertrouwen, er moet onder geen beding gekort worden en men wil niet tot hun zeventigste werken.

Ons pensioen: een actueel onderwerp

Een grote meerderheid van het Testpanel (91 procent) heeft een pensioen opgebouwd via een werkgever. Momenteel is 36,5 procent van de respondenten werkende; net iets meer (38,5 procent) is met pensioen. Maar liefst 81 procent van het Testpanel volgt de actuele ontwikkelingen over het pensioen in de media.

Zoals Radar in de afgelopen twee uitzendingen liet zien, zijn de problemen omtrent het pensioenstelsel ontstaan, doordat er eigenlijk te veel is beloofd en de pensioenfondsen dat om verschillende redenen niet meer waar kunnen maken. Omdat ze een deel van die belofte nu al uitbetalen aan gepensioneerden en een deel van die belofte moeten reserveren voor de toekomst de aanspraken, lijkt het alsof we heel veel geld gespaard hebben. Hoewel er voor 1 biljoen in de pensioenpot zit, moet er toch gekort worden op ons pensioen.

Weinig vertrouwen

Radars Testpanel heeft weinig vertrouwen in degenen die over de opbouw van hun pensioen gaan. Ruim 31.000  respondenten (71 procent) zegt het gevoel te hebben geen inspraak te hebben in zijn pensioen. Daarnaast vindt meer dan de helft van de ondervraagden de pensioenfondsen en –verzekeraars onbetrouwbare organisaties. Ook het vertrouwen in de politiek blijkt niet groot: 70 procent van het Testpanel geeft aan dat de politiek zich niet met hun pensioen zou moeten bemoeien.

Meer risico dragen?

Ook over de hoogte van het pensioen heerst veel onvrede onder het Testpanel. Bijna 95 procent vindt het belangrijk dat hun pensioen stijgt als alles duurder wordt. Het Testpanel blijkt over het algemeen geen voorstander te zijn van risicovol beleggen (77 procent), ook als dat betekent dat er mogelijk meer pensioen wordt uitgekeerd. Slechts 21 procent is bereid pensioen in te leveren als het stelsel daardoor beter wordt. Bijna 60 procent wil hier echter niks van weten.

Zoals Radar heeft laten zien in haar uitzendingen, is het daarentegen vrijwel onvermijdelijk dat de werknemer meer risico moet gaan dragen in de toekomst. Maar liefst 86 procent vindt het echter onterecht dat zij minder pensioen ontvangen als het economisch slecht gaat. Het is daarom niet verrassend dat ruim 65 procent geen goed gevoel heeft bij een pensioen dat met de economie is meebewogen.

'Niet tot 70e werken'

Tenslotte geeft driekwart aan dat de pensioensleeftijd behouden moet blijven. Van het Testpanel geeft 78 procent aan niet tot hun 70e te willen werken. Slechts 8 procent (3602 Testpanelleden) geeft aan wel tot die leeftijd te willen werken.

Radar heeft in twee uitzendingen uitgelegd wat er mis is met ons pensioen en wat mogelijke oplossingen zouden zijn.

In deel één is gekeken we vooral naar de mankementen van het huidige systeem. In het tweede deel zijn verschillende oplossingen besproken waar de politiek, deskundigen en belangenbehartigers over spreken.

Bron: TROS Radar

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant