Verdeeldheid over financiële steun aan minima met huisdieren

Verdeeldheid over financiële steun aan minima met huisdieren

Als je de kosten voor je huisdier (tijdelijk) niet kan opbrengen, dan moet dat opgevangen worden, vindt 48 procent van ruim 3.000 pollrespondenten. De andere, net iets grotere helft vindt niet dat dit vanzelfsprekend moet zijn. Wat zijn de argumenten voor en tegen een landelijke regeling, en: hoe staat de overheid hierin?

Huisdieren betekenen vaak heel veel voor mensen. Maar ze kosten ook geld. Sommige gemeenten bieden financiële ondersteuning: wie de kosten (tijdelijk) niet kan betalen, krijgt bijvoorbeeld dierenartskosten (deels) vergoed. Zo maakt Amsterdam geld vrij voor minima met huisdieren. Andere gemeenten hebben zo'n regeling niet.

In het belang van het dier

De vraag die we de pollrespondenten voorlegden, is of zo'n financieel vangnet landelijk geregeld moet worden. De uitkomst, bijna fifty-fifty, laat zien dat hierover verdeeldheid bestaat. Een respondent legt uit wat deze vraag een 'moeilijk punt' maakt: 'Het arme dier mag niet de dupe worden dat het baasje er geen geld voor heeft. Tegelijkertijd zie ik soms minima met twee honden en drie katten en denk: wil weleens weten of men zich beseft wat een dier kost. Dus in belang van het dier: 'Ja', maar onder protest.'

Quote
Is de rekening te hoog dan wordt het een spuitje
 

Meerdere mensen vinden dat er goede voorlichting moet komen over wat een dier kost. 'Je moet geen huisdier nemen als je dat niet kunt betalen.' Maar, zo licht iemand toe: 'Je inkomen kan veranderen, en dan wordt het duur, vooral als je huisdier al ouder wordt. Je wilt haar niet zomaar laten inslapen omdat je de kosten niet meer kan betalen'

Zowel bij de voor- als tegenstanders van landelijk beleid, dragen deelnemers voorwaarden aan. Bijvoorbeeld dat mensen geen nieuwe dieren mogen nemen. Anderen zien meer in een limiet van bijvoorbeeld één dier. 

Sociale voordelen van een huisdier

Beide groepen zijn het er in grote lijnen over eens dat een dier heel belangrijk kan zijn: 'Iedereen moet de kans krijgen om liefde te geven of te ontvangen van een huisdier. Is bewezen dat het stress verlagend werkt. Niet alleen voor mensen die het gemakkelijk kunnen betalen.' Daarbij komt dat juist de mensen met weinig inkomen in sommige gevallen juist veel thuis zijn omdat ze bijvoorbeeld niet kunnen werken of op vakantie kunnen: 'Mensen zijn al arm en werken niet om een nare reden (ziek, ontslagen), een huisdier kan zoveel betekenen dan.' En: 'denk aan ouderen die bij het uitlaten met hun hondjes sociale contacten opbouwen.'

'Zonder hond kwam mijn dochter nooit buiten'

'Mijn dochter woont alleen, heeft een beperking, leeft van een uitkering en heeft een klein hondje daar moet ze paar keer per dag mee naar buiten. Nog nooit weg geweest, op vakantie kan ze niet betalen. Voer en dierenarts betaal ik van mijn AOW. Als ze dat hondje niet had kwam ze nooit buiten'

'Dierenartskosten moeten voor iedereen naar beneden'

Veel mensen, ook in beide groepen, kaarten aan dat dierenartskosten de pan uitrijzen: 'Een keertje naar dierenarts ben je zo 100 euro kwijt en dan nog 10x terugkomen en dan toch je kat kwijt, terwijl ze bij tweede afspraak al wisten dat ze het niet ging redden.' Iemand anders: 'Prijzen voor een operatie zijn schrikbarend. Kan je het niet betalen dan moet je hem in laten slapen.' En: 'Inentingen, ik doe het nu om de 2 of 3 jaar.' Meerdere mensen maken een vergelijking met de eigen zorgkosten: 'De tandarts kost rond de 22 euro, de dierenarts 39 euro per bezoek.'

Vrijwillig vangnet dierenartskosten

Voor mensen die de dierenartsrekening echt niet kunnen betalen, bestaat er overigens wel een landelijk vangnet. Alleen dan niet vanuit de overheid, maar vanuit een vrijwilligersinitiatief: Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Minima kunnen daar een aanvraag doen om financiële steun voor dierenartskosten te ontvangen, dierenartsen kunnen in acute situaties ook zelf contact met de stichting opnemen. Eventuele bijdragen worden rechtstreeks aan de behandelende dierenarts betaald. De organisatie draait op onbetaalde vrijwilligers, en natuurlijk de steun van iedereen die dit onderwerp aan het hart gaat en wil bijdragen: financieel of in de vorm van directe hulp. Wanneer iemand bijvoorbeeld na een operatie de hond niet kan uitlaten, kan de stichting jou als buurtgenoot matchen om tijdelijk bij te springen, via het landelijke hulpproject 'Wat Nu?'.

Quote
Het moet toch niet uitmaken waar je woont
 

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat landelijke invoering van een steunregeling voor huisdiereigenaren niet wordt overwogen. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het lokale armoedebeleid, en kunnen per individueel geval een beslissing nemen. Wel ziet het ministerie het werk van de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn en andere maatschappelijke organisaties als enorm waardevol, zo laat de woordvoerder weten.

Deel je mening
Wil jij je mening of ervaring laten meetellen? Je kunt behalve met polls ook deelnemen aan de onderzoeken van Radar. Geef je op als panellid, dan nodigen wij je voortaan uit. Je bepaalt altijd zelf of je meedoet of niet. Start de intake-vragenlijst

Meer over:

Ook interessant