toggle menu

Windows 10 nog even in de wacht

Windows 10 nog even in de wacht

Polluitslag

Heb jij Windows 10 geïnstalleerd? De grootste groep heeft dat nog niet gedaan, maar is het wel van plan. Slechts 2 procent heeft het programma wel geïnstalleerd maar het al weer verwijderd.

Windows 10 is de nieuwste versie van het besturingssysteem van computergigant Microsoft. Het bedrijf stelt de update gratis beschikbaar. Een kwart van de 373 pollrespondenten heeft hier inmiddels dankbaar gebruik van gemaakt. Een klein groepje (2%) heeft de installatie wel uitgevoerd, maar de boel ook weer teruggezet.

Kat uit de boom

De overige driekwart heeft het besturingssyteem niet geïnstalleerd. Van deze groep is de meerderheid, 57 procent, dit nog wel van plan; 43 procent is er niet in geïnteresseerd. Lees meer over Windows 10 en de nieuwe browser Microsoft Edge die bij het nieuwe besturingssysteem de plaats inneemt van Internet Explorer.

Ook interessant