toggle menu

Zorg kan efficiënter met kosten omspringen

Zorg kan efficiënter met kosten omspringen

60 procent van de ruim 4400 ondervraagde zorgmedewerkers uit het Radar Testpanel vindt niet dat er op een efficiënte manier met de kosten wordt omgegaan in hun werkveld. Slechts 4 procent vindt dat de marktwerking in de zorg een positieve uitwerking heeft gehad.

Bijna een kwart van de in totaal ruim 43.000 Testpanelrespondenten denkt weleens een onderzoek of behandeling te hebben gehad, waarvan de arts vooraf kon weten dat het onnodig was. Van de zorgmedewerkers denkt zelfs meer dan 80 procent dat er soms of zelfs regelmatig onnodige onderzoeken worden uitgevoerd.

Onbegrijpelijke rekening

Een ziekenhuisrekening is gebaseerd op de gemiddelde prijs voor een behandeling, niet op jouw specifieke geval. Nog geen kwart (24%) van het Radar Testpanel was hiervan op de hoogte. Van de zorgmedewerkers die via dbc-codes declareren (diagnose behandel combinatie-code, een unieke code die aan een zorgproduct gelinkt is) weet 77 procent niet wat de behandelingen kosten die hij of zij uitvoert.

"Door met gemiddelden te werken ben je altijd duurder uit. Declareer gewoon wat verbruikt wordt." (Zorgmedewerker)

Ruim 1 op de 5 (21%) panelleden heeft weleens een conflict gehad met de zorgverlener of verzekeraar over een zorgrekening. In de toelichting worden onder andere genoemd: verkeerde declaraties, een verlate rekening, de oncontroleerbaarheid van de rekeningen en hoge prijzen voor enkel een consult, zonder behandeling.

"Er wordt verwacht dat je de rekeningen controleert. Dit is volstrekt onmogelijk. Ik ben er ook mee opgehouden."

"Had een overbelaste spier in het bovenbeen. Zag een declaratie van ruim €700,--. Na contact met de zorgverzekeraar bleek dit als een heupfractuur te zijn gedeclareerd. Volgens de zorgverzekeraar mocht dit."

Ruim een derde (35%) van de respondenten heeft weleens het gevoel gehad dat er geen tijd of mogelijkheid was voor een gesprek over de medische situatie met een behandelend arts. Zij noemen een haastige arts, of een die vooral oog lijkt te hebben voor de computer. Daartegenover staat 57 procent die dit gevoel niet heeft ervaren. Een enkeling zegt zelfs de mogelijkheid te hebben om 24/7 contact op te nemen via de app.

Onnodige behandelingen

Van de patiënten heeft bijna een kwart (24%) het idee dat zij weleens een onderzoek of behandeling hebben gehad, waarvan de arts van tevoren had kunnen weten dat het onnodig was. Van de zorgmedewerkers die aan het onderzoek hebben meegewerkt, heeft 83 procent het idee dat dit soms (45%) of zelfs regelmatig (37%) gebeurt.

"Dubbele onderzoeken door specialisten in zelfde ziekenhuis. Ze kunnen onderzoek zo opvragen, ook vanuit ander instelling trouwens."

60 procent van de zorgmedewerkers vindt niet dat er op een efficiënte manier met kosten wordt omgegaan binnen het werkveld. Vooral bij medewerkers van de GGZ (66%), thuiszorg (63%) en het ziekenhuis (61%) leeft dit idee. Mensen merken op dat veel verspilling wordt veroorzaakt door het ongebruikt weggooien van medicijnen en ander materiaal, de manier van declareren en groeiende managementafdelingen. Zoals deze zorgmedewerkers het verwoorden:

"Aan onnodige dingen geld uitgeven omdat dat potje nog niet leeg is. Daarnaast tekort voor echt noodzakelijke dingen."

"Niet gebruikte algemene/standaard medicatie, in dichte verpakking, wordt niet hergebruikt maar weggegooid."

Binnen de fysiotherapie en mondzorg zijn juist meer mensen wel dan niet tevreden over de kostenefficiëntie. Echter, de zorgmedewerkers die wél vinden dat er efficiënt met de kosten wordt omgesprongen, zien dit lang niet altijd als iets positiefs:

"Er is enorm veel verbeterd in de afgelopen jaren als het gaat om kostenbeheersing. Momenteel bevindt bijna elke zorginstelling zich in de wurggreep van de zorgverzekeraars. De rek is eruit."

Negatief over marktwerking

Binnen alle groepen zorgmedewerkers, onder andere werkzaam bij tehuizen of instellingen, ziekenhuizen, thuiszorg en GGZ, vindt een overgrote meerderheid dat de marktwerking een negatieve uitwerking heeft gehad op het werkveld. Gemiddeld is 64 procent hier negatief over, en slechts 4 procent positief. 'Zorg is een product geworden. Het gaat altijd over geld', is een veel gegeven toelichting.

"Zorgverzekeraars bepalen steeds meer hoe ik moet behandelen en ik merk dat ik langdurige patiënten probeer af te sluiten in verband met behandelgemiddelden."

"Zorgverzekeraars kopen te weinig zorg in. Onze artsen (nota bene in loondienst) sturen de zieke mensen niet weg en behandelen ze toch. Daardoor verliest ons ziekenhuis miljoenen per jaar. Dit beleid van de verzekeraars maakt de zorg helemaal kapot."

Over dit onderzoek

Aan dit onderzoek deden 43.334 leden van het Radar Testpanel mee. Daarvan hebben 4.409 mensen aangegeven zelf in de zorg te werken. Het onderzoek vond plaats tussen 11 en 17 mei 2016.

Het Radar Testpanel bestaat uit ruim 100.000 mensen. Zij nemen deel aan online enquêtes. De resultaten uit deze onderzoeken worden gebruikt in het tv-programma Radar, het magazine RADAR+ en / of voor nieuwsberichten op de website radar.avrotros.nl. Deze uitslag wordt ook gebruikt voor de eenmalige uitzending van Radar Radio, woensdag 18 mei tussen 15:00 en 16:00 uur op Radio 1.

Word ook Testpanellid

Ben je geen Testpanellid, maar wil je dat wel graag worden? Je kunt je gratis aanmelden via deze vragenlijst.

Ook interessant