Radar

toggle menu

Reactie Achmea

Waarom heeft Achmea een eigen regeling naar buiten gebracht zonder handtekening van de stichtingen?

Achmea heeft op 26 mei 2009 een financiële tegemoetkoming gepresenteerd voor klanten met een beleggingsverzekering. Deze regeling – die in lijn is met de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening en bovendien zijn instemming heeft – geldt voor alle polissen die vóór 1 januari 2008 zijn gesloten bij de Achmea-merken Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, FBTO, Interpolis en de rechtsvoorgangers van deze merken. De totaalsom van de tegemoetkoming bedraagt circa ¤ 315 miljoen, inclusief een bedrag van maximaal ¤ 40 miljoen voor klanten in specifieke situaties.

Met deze regeling hebben wij een einde gemaakt aan de onzekerheid over de hoogte van de kosten van beleggingsverzekeringen en de hoogte van risicopremies. Wij zijn verheugd over het feit dat er sinds 26 mei 2009 duidelijkheid is voor onze klanten. Bovendien konden wij ook niet langer wachten. Om onze klanten tijdig te kunnen bedienen, moeten wij immers bijtijds onze administratieve systemen op de regeling aanpassen. 

Wij hebben sinds oktober 2008 - met tussenpozen - intensief onderhandeld met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis. Wij hebben steeds geloofd dat overeenstemming binnen handbereik lag, omdat onze regeling overeenkomt met eerdere akkoorden van beide stichtingen met andere verzekeraars. Wij betreuren het dat dat uiteindelijk niet is gelukt. Op grond van de getekende geheimhoudingsverklaringen kunnen partijen (dus ook de stichtingen) hierover geen details prijsgeven. Wij zijn verheugd dat de Ombudsman Financiële Dienstverlening wél instemt met onze regeling, omdat wij daarmee duidelijkheid kunnen verschaffen aan onze klanten.

Reactie op case-Aalbers

Wij zijn op zich graag bereid om ons in het voorbeeld van mevrouw Aalbers te verdiepen. Het probleem is alleen dat dit met de gegeven informatie helaas niet mogelijk is. Daarvoor hebben wij eenvoudigweg te weinig inzicht in de finesses van de zaak. Denk aan de gebruikte inhoudingen, de eventuele risicopremies voor overlijden en arbeidsongeschiktheid, het gerealiseerde rendement, de gebruikte fondsen en de Total Expense Ratio (TER) die bij deze fondsen van toepassing zijn, en mogelijk nog andere afgesloten dekkingen. Op basis van het voorgaande zult u begrijpen dat het voor ons niet mogelijk is om op uw vraagstelling in te gaan.

 Wij willen u er wel op wijzen, dat bij rendementen bij spaar-, beleggings- en verzekeringsproducten er altijd kosten worden gevraagd. In uw vraagstelling lijkt het erop, dat ook zonder kosten een rendement van 6% kan worden gehaald.

 In zijn algemeenheid willen wij tot slot het volgende stellen. Achmea heeft volgens de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening en het daarin gestelde kostenkader een goede en maatschappelijk breed gedragen regeling gepresenteerd aan haar klanten. Binnen die regeling is het echt onmogelijk dat de klant “uiteindelijk meer kosten betaalt volgens de aanbeveling dan in de oude situatieµ, zoals Radar stelt. De oorspronkelijk gesloten polis is altijd de minimumuitkering en daarbovenop zal een mogelijke compensatie worden uitbetaald.

Lees ook

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant