Radar

toggle menu

Toxic Three: De drie giftigste sierplanten uit tuincentra

Greenpeace maakte een rondgang langs Nederlandse tuincentra en onderzocht de sierplanten in het assortiment op residuen van bestrijdingsmiddelen. Dat leidde tot een top-3 van meest giftige planten uit het onderzoek.

Toxic Three #3

Naam: Rododendron (Marketingnaam: ‘RetroRhodo’)

Gekocht bij: Groenrijk Ede

Relevant voor bijen: Hoewel de nectar en het stuifmeel van veel rododendrons van nature de giftige stof grayanotoxine bevat, zijn deze planten erg aantrekkelijk voor bijen, hommels en wespen.

Teelt: De rododendron-familie bestaat uit veel verschillende soorten. De meeste komen uit de regio rond de Himalaya, maar ook in Europa zijn inheemse varianten te vinden.

De vermeerdering van rododendrons gaat via stekken over enten. Stekken zijn stukjes van een tak die in de grond worden gezet. Een ent is een stukje van een tak – met mooie bloemen bijvoorbeeld – die een kweker op een andere rododenron vast laat groeien.

Rododendrons worden veel in Nederland gekweekt, vaak in plastic tunnels of kassen. Soms gaan ze later in het seizoen naar buiten.

Greenpeace vond 14 bestrijdingsmiddelen op deze rodondendron:

1carbendazimfungicideVerboden in Nederlandse landbouw
maar ook een afbraakproduct van
Thiophanaat-methyl, en daarom
niet meegenomen in onze telling
van illegale middelen.
2cyazofamidfungicideVerboden in sierteelt
3fluazinamfungicide
4tetraconazolefungicideVerboden in Nederland
5paclobutrazolfungicide &
groeivertrager
62,6-dichlorobenzamideherbicideVerboden in de EU
7lambdachalothrinindsecticideAcuut giftig voor bijen
8deltamethrinindsecticideAcuut giftig voor bijen. Dirty 9*
9flonicamidindsecticideAcuut giftig voor bijen
10imidaclopridindsecticideAcuut giftig voor bijen. Dirty 9*
11indoxacarbindsecticideAcuut giftig voor bijen, Verboden
in sierteelt
12pirimicarbindsecticide
13pirimicarbdesmethylindsecticide
14TFNGindsecticideAcuut giftig voor bijen


Toxic Three #2


Naam: Sneeuwbal (Viburnum tinus)

Gekocht bij: Intratuin Hoorn

Relevant voor bijen: De sneeuwbal is aantrekkelijk voor honingbijen, hommels en wilde bijen zoals de Rosse metselbij en zandbijen. Ook vlinders verzamelen de nectar van de viburnum.

Teelt: Er komen ook wilde familieleden van de sneeuwbal zoals de Gelderse roos voor in Nederland. Sneeuwbalstruiken kunnen heel groot worden. De boomkweker kweekt de kleine struiken veelal in een pot.

De vermeerdering van de sneeuwbal gebeurt door enten: de boomkweker laat een tak van de sneeuwbal vastgroeien aan een andere viburnumsoort.

De teelt van sneeuwbal gebeurt in het open veld en in de kas. Vaak gaan de planten naar buiten als het weer wat warmer wordt. Sneeuwbal-planten zijn gevoelig voor direct zonlicht, daarom groeien ze soms in tunnels van gaas en plastic.

Greenpeace vond 10 bestrijdingsmiddelen op deze sneeuwbal:

1

dicofolacaricideVerboden in de EU sinds 2008,
o.a. vanwege risico's voor toe-
passers en agrarisch medewerkers.
Chemisch gerelateerd aan DDT
(zenuwgif, hormoonverstorend en
erg giftig voor vogels en waterleven)
2hexythiazoxacgaricide
3chlorothalonilfungicide
4propiconazolefungicide
5clothianidininsecticideNiet toegelaten in de sierteelt,
maar ook een afbraakproduct van
thiamethoxam. Acuut giftig voor
bijen. Dirty 9*
6deltamethrininsecticideAcuut giftig voor
bijen. Dirty 9*
7imidaclopridinsecticideAcuut giftig voor
bijen. Dirty 9*
8thiacloprodinsecticideDirty 9*
9thiamethoxaminsecticideAcuut giftig voor
bijen. Dirty 9*
10endosulfan,beta-insecticideVerboden in de EU sinds 2005, o.a.
vanwege gevaar voor toepassers /
werknemers en zeer slechte
afbreekbaarheid (zenuwgif; werkt in
op het zenuwstelsel)

Toxic Three #1

Naam: Skimmia (Skimmia japonica ‘Marlot’)

Gekocht bij: Intratuin Meppel

Relevant voor bijen: Skimmia’s zijn aantrekkelijk voor bijen en hommels. Ze verzamelen er stuifmeel en nectar. Ook zijn de planten daardoor aantrekkelijk voor andere insecten.

Teelt: Deze plant komt van oorsprong uit Azië. Er zijn verschillende soorten skimmia’s. Ze verschillen in maat, bloemkleur en bladvorm.

Skimmia’s worden geteeld in Nederland. Boomkwekers in bijvoorbeeld Boskoop telen ze in potten in het open veld. Vaak groeien de planten in het begin van het seizoen in grote plastic kassen, omdat het begin van het groeiseizoen vaak koud is. De vermeerdering van Skimmia’s gebeurt door stekken of zaaien van de zaden uit de gekleurde bessen.

Greenpeace vond 14 bestrijdingsmiddelen op deze skimmia:

1bifenazateacaricide
2cyflumetofenacaricide
3fenbutatinoxide (FBTO)acaricideVerboden in Nederland.
Schadelijk voor de voortplanting.
Zeer slecht afbreekbaar (minder
dan de helft na 1 jaar in de
grond) en zeer giftig voor vissen.
4hexythiazoxacaricide
5cyprodinilfungicide
6fenamidonefungicide
7fludioxinilfungicide
8iprodionefungicide
9metalaxylfungicide
10vinclozolinfungicide

Verboden in de EU sinds 2007
(hormoonverstorend en mogelijk
kankerverwekkend), Verboden
in Nederland

11deltamethrininsecticideAcuut giftig voor bijen. Dirty 9*
12imidaclopridinsecticideAcuut giftig voor bijen. Dirty 9*
13indoxacarbinsecticideAcuut giftig voor bijen.
Verboden in sierteelt.
14pyrethrinsinsecticideAcuut giftig voor bijen.


*: De Dirty 9-bestrijdingsmiddelen zijn: imidacloprid, thiamethoxam, clothianidine, thiacloprid, acetamiprid, deltamethrin, cypermethrin, firpronil en chlorpyriphos. Greenpeace signaleerde door analyse van onafhankelijke wetenschappelijke literatuur dat deze stoffen met hoge prioriteit moeten worden verboden om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen.

Bron: Greenpeace

Lees ook

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant