Het beroepsonderwijs. 'Ze denken dat ik dom ben'

Het beroepsonderwijs. 'Ze denken dat ik dom ben'

Radar Extra Documentaire

In de media

Antoinette Hertsenberg was woensdag 12 december 2016 te gast in het televisieprogramma Pauw. Hier sprak ze samen met oud-leraar Jan van Nierop van Stichting Platforms VMBO over de tweedelige Radar Extra Documentaire over het beroepsonderwijs. Antoinette Hertsenberg: 'Het vmbo heeft een slechte naam.' 

update 11 dec 2016, 16:13 uur
Reactie van het onderwijs

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over het vmbo heeft de inspectie van het onderwijs onderstaande reactie gegeven.Scholen hebben veel meer mogelijkheden en ruimte dan ze vaak denken. Zittenblijven kan een bewuste keuze zijn van een school in het belang van sommige leerlingen. Daardoor kan de ene school;méér zittenblijvers hebben dan een andere. Dit levert in zichzelf geen negatief oordeel op. Maar als leerlingen op die school bijvoorbeeld ook nog eens lagere cijfers halen voor hun eindexamen, dan is er reden om te kijken of het onderwijs wel van voldoende kwaliteit is.We kijken naar drie elementaire vragen voordat we een oordeel uitspreken over een school. Leren de leerlingen genoeg? Krijgen ze goed les? En zijn ze veilig? Bij het bepalen van de resultaten houden we rekening met de achtergrond en ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Dan kijken we naar het basisschooladvies dat ze hadden, of ze leerwegondersteuning (lwoo) krijgen, of ze wonen in een wijk met veel sociale achterstanden en of ze tussentijds zijn ingestroomd vanuit een andere school. Op deze aspecten versoepelen we dan onze normen.Als we zien dat de resultaten op een vo-school 2 jaar achter elkaar flink liggen onder wat je mag verwachten van de school, dan gaan we daarover altijd eerst het gesprek aan met de school.Twintig jaar geleden heeft dagblad Trouw bij de rechter afgedwongen dat de resultaten van scholen openbaar gemaakt moeten worden. Deze gegevens zijn te vinden op onze website, maar bijvoorbeeld ook bij ‘Scholen op de kaart’ van de scholen zelf. Verschillende media maken op basis van deze gegevens ranglijsten. De inspectie doet dat nooit, omdat ze vindt dat dat de scholen geen recht doet.Meer informatie over de inspectie van het onderwijs vind je op onderwijsinspectie.nl

Informatie over On stage

On stage heeft 53 'Beroepenfeesten' gerealiseerd voor in totaal ca 51.000 leerlingen met 10.000 beroepsbeoefenaren.

Het jaarlijks bereik is ca 17.000 VMBO-ers - 90 VMBO scholen - 680 mentoren - 80 decanen - 3.400 beroepsbeoefenaren.
 
25% van de oud leerlingen houden hier een bijbaan, vakantiewerk en stages, en zelfs werk aan over!

Meer informatie op: onderwijsonstage.nl