toggle menu

Verzekeraar Het Nederlands Volmachtbedrijf

in augustus 2016 heb ik een huis gehuurd bij Landal Greenpark voor elf personen. Daar ik op 27 april 2017 de leeftijd van 60 jaar zou bereiken leek het mij een leuk idee om dit met mijn familie te vieren. De vakantie werd dus door mij geboekt voor de periode van 24 april 2017 tot en met 1 mei 2017. De volledige huursom voor het huis is door mij betaald, met andere woorden, ik ben de enige en dus hoofdhuurder.

Helaas moest ik de geplande vakantie in april 2017 annuleren vanwege de ziekenhuisopname van mijn moeder, zij heeft in de maand april twee zware, lees: levensbedreigende, operaties moeten ondergaan vanwege slokdarmkanker. Er werd ons door de behandelende artsen gezegd dat wij, gezien de ernst van de situatie, in de buurt van mijn moeder moesten blijven. Dit advies heb ik uiteraard op papier.

Gezien het feit dat ik de hoofdhuurder was en de vakantie dus ook in geheel heb betaald, heb ik de annulering uiteraard direct telefonisch en schriftelijk bij mijn verzekering gemeld (ik heb een doorlopende reis/annuleringsverzekering), in dit geval mijn tussenpersoon FDC Putman te Maaslsluis. Uiteraard heb ik tevens Landal GreenParks benaderd en de annulering gedaan welke door hen aan mij is bevestigd.

Na het uitwisselen van gegevens met mijn tussenpersoon omtrent de annulering en na een aantal weken kreeg ik bericht van de verzekeringsmaatschappij dat zij tot de conclusie waren gekomen dat ik 'slechts' recht had op 1/11e deel van de betaalde huursom.

Er van uitgaande dat mijn annuleringsverzekering voldoende was en dus niet iedereen van het gezelschap deze verzekering ook had, wat in mijn optiek ook niet nodig was aangezien ik deze al had afgesloten en tevens hoofdhuurder was van het gehuurde huis, wordt het resterende bedrag door de verzekeringsmaatschappij niet uitgekeerd.

Nu zijn vijf van de elf gezinsleden (waaronder ikzelf) gelukkig wel verzekerd en hebben de annulering bij hun respectievelijke verzekering ingediend en hebben ieder hun 1/11e deel uitgekeerd gekregen. Dit verbaasde mij, ik begreep dat niet aangezien deze vijf gezinsleden in basis niets aan deze vakantie hebben betaald, de totale huursom is door mij betaald.

Rest er dus nog 6/11e deel van de totale huursom die niet door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd. Ik heb met gegronde redenen deze vakantie geannuleerd en meen dat ik recht heb op het resterende deel.

Inzender: Alie Koolstra

Douche insturen?

Heb je zelf een keer verschrikkelijk slechte service meegemaakt? Of een keer onverwacht in de watten gelegd door een bedrijf? Laat het Radar weten en stuur een douche in.

Douche insturen

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant