Radar

toggle menu

Stilzwijgend verlengen van verzekeringen

http://www.verzekeraars.nl/

Vanaf 1 januari moeten verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars, zich houden aan de ‘Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen’. Hierin staat dat verzekeraars alleen nog maar verzekeringen aan mogen bieden van één jaar. Het gaat dan om bijvoorbeeld reis-, inboedel-, auto-, en aansprakelijkheidsverzekeringen.

Als de contracttermijn langer duurt dan één jaar, moet de consument hiervoor een extra handtekening zetten. Vanaf 1 maart moeten de verzekeraars hun cliënten informeren als de verzekering afloopt. Hierdoor komt er een eind aan de stilzwijgende verlengingen.

Heeft u klachten over stilzwijgende verlengingen, dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Kifid.

Kijk voor meer informatie op www.verzekeringssite.nl en www.verzekeraars.nl

Meer over:

Lees ook

Reacties

Of praat mee op het forum
Op de vernieuwde Radar website kan er nog niet worden gereageerd op artikelen.

Ook interessant