toggle menu

700 woekerpolisdossiers: een update van het Kifid

De woekerpolisaffaire: Radar zit er vanaf het begin bovenop. Bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) liggen al een hele tijd ruim 700 woekerpoliszaken te wachten op beoordeling. Het Kifid heeft inmiddels uitspraak gedaan in vijf zaken die volgens de instantie exemplarisch zijn voor de ruim 700 dossiers. Wat gaat het Kifid nu doen met deze 700 zaken? En wat betekent dit voor de woekerpolisbezitters? Het Kifid geeft uitleg in de studio.

Het Kifid heeft inmiddels uitspraak gedaan in vijf zaken die volgens de instantie exemplarisch zijn voor de ruim 700 dossiers. Wat gaat het Kifid nu doen met deze 700 zaken? En wat betekent dit voor de woekerpolisbezitters? Het Kifid geeft uitleg in de studio.

Kifid gaat woekerpolissen individueel afhandelen

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) gaat de ruim 700 woekerpolisdossiers toch allemaal individueel afhandelen. Het is niet mogelijk om tot een finaal oordeel te komen, omdat de polissen zo verschillen.

Vijf richtinggevende zaken

Het Kifid heeft de afgelopen maanden uitspraak gedaan in vijf 'richtinggevende' zaken:

  • ABC Spaarplan (universal life variant, a.s.r.)
  • LevensPlan (a.s.r)
  • Meegroeiverzekering (ABN AMRO)
  • Waerdye Spaarplan (a.s.r.)
  • Flexibel Verzekerd Beleggen (Nationale Nederlanden)

'We gaan vergelijkbare zaken clusteren en fasegewijs oppakken om de klachten zo efficiënt mogelijk af te handelen', zegt de woordvoerder. Het zal tot 2019 duren voordat in alle Kifid-zaken uitspraak is gedaan. Maar een schikking blijft ook een optie in plaats van eindeloos procederen.

Eerder opgepakt

'Het ligt voor de hand dat klachten over een specifiek verzekeringsproduct, waarover de Commissie van Beroep zich heeft uitgesproken, eerder kunnen worden opgepakt dan klachten waarin nog geen uitspraak in hoger beroep is gedaan. Door  de clustering  op basis van het verzekeringsproduct kan het voorkomen dat een relatief "jonge" klacht eerder wordt behandeld dan een langer geleden ingediende klacht', aldus het Kifid in zijn persbericht.

Niet alle beleggingspolissen op één hoop

Het probleem is dat je niet alle beleggingspolissen op één hoop kunt gooien. Elke zaak moet beoordeeld worden op de codes en regels die golden toen de verzekering werd afgesloten. In 1990 werden er vrijwel geen eisen gesteld en later werd deze informatieverstrekking steeds strenger. Ook kwam er betere consumentenbescherming.

Geen compensatie

In twee voorbeeldzaken (tegen Nationale-Nederlanden en ASR) oordeelde het Kifid dat consumenten compensatie krijgen vanwege de zogeheten 'eerste kosten'. ABN AMRO heeft de informatieplicht geschonden en moet de consument schadevergoeding betalen.

Lees ook:

'Woekerpolisklant ASR krijgt te veel betaalde kosten gecompenseerd'

In de twee overige uitspraken (beide over beleggingsverzekeringen van ASR) trokken consumenten aan het kortste eind. Zij krijgen geen schadevergoeding.

Lees ook:

Kifid: ABN Amro en ASR gaven te weinig informatie, maar hoeven niet te betalen

Schade geleden

Als een verzekeraar ten onrechte te hoge kosten heeft gerekend, moet die dat compenseren. Maar als je als consument onvoldoende geïnformeerd bent over het product en de risico's, heb je niet automatisch recht op compensatie. Je moet kunnen aantonen dat een klant bij meer informatie een andere keus had gemaakt en dat je schade hebt geleden door de summiere voorlichting.

Bijzondere risico's

Ook moet het Kifid kijken naar bijzondere risico's, zoals hefboom- en inteereffect: de inleg wordt 'opgegeten' door de kosten als de beleggingsresultaten tegenvallen. Maar dit probleem speelt niet bij alle verzekeringen.

Veel factoren

Of je recht hebt op compensatie hangt af van vele factoren: het soort product, de hoogte van de kosten, het tijdperk waarin je het afsloot, de verstrekte informatie door de verzekeraar, de polisvoorwaarden, de toen geldende regels en de leeftijd van de verzekeringsnemer.

Nog geen eind in zicht

Er zijn in totaal zeven miljoen woekerpolissen verkocht. Diverse claimstichtingen voeren al jaren rechtszaken tegen verzekeraars. Die procedures lopen naast de 700 zaken bij het Kifid. En deze uitspraken leveren steeds nieuwe jurisprudentie op. Dus de al jaren slepende woekerpolisaffaire komt voorlopig nog niet tot een eind.

Eveline Ruinaard is voorzitter van de Geschillencommissie en tevens directeur van het Kifid. Zij licht dit nieuws toe in de uitzending.

Meer over:

Reageer

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum

Ook interessant