toggle menu

ADHD en rijbewijs

Wie ADHD heeft, weet wat een moeite het kost om het rijbewijs te verlengen. Daar gaat een dure keuring aan vooraf die je elke 3 jaar opnieuw moet ondergaan. Dat betekent voor veel mensen om de drie jaar stress.

“Mensen met ADHD kunnen prima functioneren”, zegt Julie Houben Hoofdredacteur van Impulsief, het blad voor volwassenen met een ADHD-stoornis. Het bewijs dat mensen met ADHD slechter zouden rijden is flinterdun, volgens Houben.

Tweede Kamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde deze zomer voor afschaffing van de dure periodieke keuringen.  Een motie ingediend door SP Tweede Kamerlid Farshad Bashir, verzocht de regering het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) op te dragen per direct te stoppen met de medische keuringen voor mensen met ADHD die onder behandeling staan.  

Naar aanleiding van de motie heeft de minister eind juni het CBR verzocht een experiment te starten om voor deze specifieke groep de herkeuring te laten vervallen. Dit experiment zou een tijdelijke oplossing zijn vooruitlopend op de advisering van de Gezondheidsraad.

Het experiment betreft alleen mensen met ADHD die:

- minimaal één keer eerder door het CBR geschikt zijn bevonden voor het rijbewijs, na te zijn gekeurd door een onafhankelijke specialist arts;

- met psychostimulantia worden behandeld;

- onder behandeling zijn bij een specialist met kennis en ervaring bij volwassenen op dit gebied;

- het rijbewijs willen vernieuwen voor personenauto (B) aanhanger (BE) of motor (A).

Meer info op de website van het CBR.

Voor mensen met ADHD en een groot rijbewijs is de regeling niet een driejaarlijks maar een jaarlijks probleem.  Voor deze groep is in het experiment helemaal niets geregeld en de procedure een jaarlijks terugkerend probleem.  

Op verzoek van de minister heeft de Gezondheidsraad prioriteit gegeven aan een advies over de verplichte herkeuring voor stabiele aandoeningen zoals ADHD. Het advies van de Gezondheidsraad wordt in maart 2013 verwacht.

De NVvP geeft in haar advies aan het CBR en het ministerie aan dat een keuring op geneesmiddelen wetenschappelijk  gezien geen toegevoegde waarde heeft. Lees hier het advies. Of het in de praktijk wel of niet nodig is, is niet aan de vereniging, maar aan het CBR en het ministerie om te besluiten.

Of praat mee op het forum

Ook interessant