toggle menu

Alleen belasting betalen voor honden?

Ook al ruim je zelf je poep op, als hondeneigenaar kom je er niet onderuit om hondenbelasting te moeten betalen. Ondertussen kom je regelmatig paardenuitwerpselen tegen en wordt daar geen belasting op geheven. Hoe zit dat?

Volgens gemeentelijke belastingdeskundige Jan Langelaar zit het simpel in elkaar: zo staat het in de wet. Het is voor gemeenten toegestaan om hondenbelasting te heffen. Dit is niet het geval voor andere dieren, dus daarvoor bestaat geen belasting.

Geen relatie tot overlast

Dat je hondenbelasting betaalt, heeft niet te maken met de 'overlast' die jouw dier veroorzaakt, zoals bij bijvoorbeeld afvalverwerking wel het geval is. Aan de andere kant zijn er natuurlijk wel meer honden dan paarden in Nederland, dus is de overlast van honden groter. En ook al ruimen hondeneigenaren zelf de poep op, moet dat ook gehandhaafd worden. Dat kost ook weer geld.

Paardeneigenaren moeten poep ook opruimen

In de Algemene Plaatselijke verordening staat dat het verboden is om de openbare ruimte te vervuilen. Dat betekent dat paardenuitwerpselen ook opgeruimd zouden moeten worden. Dat wordt echter niet echt gehandhaafd. Een paardeneigenaar zou er in theorie wel een boete voor kunnen krijgen, maar dan moet er maar net een politieagent zijn die het ziet.

Meer over:

Ook interessant