Beneficiair erven

Bij een erfenis denken veel mensen aan een pot met geld, maar deze kan ook schulden opleveren. Om te voorkomen dat een erfenis een loden last wordt, kun je deze beneficiair aanvaarden.

Het kan zijn dat je na het overlijden van een dierbare met een onverkoopbaar huis komt te zitten, of een onverwachte belastingschuld. In dat geval wordt de erfenis een blok aan je been, want je bent als erfgenaam verantwoordelijk voor deze schuld en moet deze met je eigen vermogen betalen.

 

Wanneer je met een erfenis te maken krijgt zijn er drie opties:

  1. Erfenis zuiver aanvaarden; hiermee krijg je de volledige erfenis, ook als deze uit schulden bestaat. Jij bent dan verantwoordelijk voor de schulden.
  2. Erfenis verwerpen; hiermee kan je geen enkele aanspraak maken op de erfenis.
  3. De erfenis beneficiair aanvaarden. Hiermee aanvaart je de erfenis, maar als er meer schulden zijn dan bezittingen, dan word je niet aansprakelijk gesteld voor de schulden.

Om erfgenamen beter te beschermen tegen onverwachte schulden bij een erfenis, ligt er nu een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven. Hierin kunnen erfgenamen bij onverwachte schulden naar de kantonrechter om (gedeeltelijke) ontheffing voor deze schulden te vragen. Maar dit wetsvoorstel gaat niet ver genoeg, vindt de Raad voor de Rechtspraak. De Raad stelt in zijn advies aan de staatssecretaris voor om, in plaats van zuivere aanvaarding, de beneficiaire aanvaarding als uitgangspunt te nemen.

In de studio vertelt Lucienne van der Geld, juridisch directeur Netwerk Notarissen, dat zij het voorstel van Teeven niet toereikend genoeg vindt.  Van der Geld ziet een toename van het aantal beneficiaire aanvaardingen. Ook Netwerk Notarissen zouden daarom graag zien dat beneficiair aanvaarden de norm wordt, zodat erfgenamen te allen tijde goed beschermd zijn.

Ook interessant