toggle menu

Burgerservicenummer

Burgerservicenummer

Steeds meer bedrijven en instanties vragen om een kopie van je paspoort. Of je persoonlijke burgerservicenummer (bsn) moet op allerlei formulieren ingevuld worden voor een dienst of lidmaatschap. Dit terwijl het bedrijf in kwestie deze informatie niet eens mag vragen, laat staan opslaan.

Het burgerservicenummer is de vervanger van het sofinummer. Anders dan het sofinummer mag BSN door elke overheidsinstantie gebruikt worden. Met dit nummer wordt ook alle overheidsinformatie aan elkaar gekoppeld.Particuliere organistaties mogen om deze reden geen gebruik maken van het burgerservicenummer.

Volgens Michel Savelkoul, directeur bij het meldpunt kun je als boef nogal wat doen met de informatie die overal opgeslagen is. Het Meldpunt Identiteitsfraude staat slachtoffers van identiteitsfraude bij.

In Nederland ziet het College Bescherming Persoonsgegevens toe op het zorgvuldige gebruik en de bescherming van persoonsgegevens. Maar zij kunnen lang niet alle meldingen aanpakken.

In de studio zijn Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens en Brigitte van der Burg, Tweede-Kamerlid voor VVD. Jacob Kohnstamm vertelt welke zaken ze wel aanpakken en waar ze wel succes hebben gehad. De VVD wil zicht krijgen op het probleem en gaat kamervragen stellen.

Reageer

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum

Ook interessant