toggle menu

De Geschillencommissie

Voor een geschil over bijvoorbeeld je vakantie of een verkeerd geleverd meubel ga je misschien niet zo snel naar de rechter. De Geschillencommissie is dan een laagdrempelige manier om alsnog je recht te halen.

In Nederland zijn er meer dan vijftig verschillende geschillencommissies voor consumentenzaken. Een uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.

Subsidie afgebouwd vanaf 2016

In de begroting voor het jaar 2016 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is opgenomen dat de subsidie voor de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) met ingang van 2016 in drie jaar volledig wordt afgebouwd.

Laagdrempelig systeem

Sinds deze zomer voert De Geschillencommissie de Wet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten uit. Deze wet vloeit voort uit een Europese richtlijn. die lidstaten verplicht een laagdrempelig systeem voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor consumentenzaken op te zetten.

 

Volgens De Geschillencommissie heeft het besluit van de minister tot gevolg dat de laagdrempelige geschillenbeslechting voor consumenten komt te vervallen. 'Hierdoor verdwijnt de mogelijkheid voor de consument om op een eenvoudige, snelle en goed(kope)  manier zijn recht te halen.'

Alle kosten voor bedrijfsleven

Op dit moment betaalt het bedrijfsleven 3,8 miljoen euro en de overheid 1,1 miljoen euro zodat de geschillencommissies kunnen bestaan. De overheid vindt dat het bedrijfsleven straks álle kosten voor zijn rekening moet nemen. De Consumentenbond, ANWB en VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen het plan van de minister om de subsidie in te trekken. Ook lijkt er een ruime meerderheid te zijn in de Tweede Kamer tegen het besluit van de minister.

Op 23 november vindt de bespreking van de begroting plaats. De SP heeft al Kamervragen ingediend.

Lees de reacties van de politieke partijen.

Reacties

Of praat mee op het forum
Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant