toggle menu

DSB een jaar later

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat TROS Radar aandacht besteedde aan de DSB Bank. We lieten toen zien hoe de bank hypotheken verhoogde tot ver boven de executiewaarde van huizen, door onnodige koopsompolissen toe te voegen aan de hypotheek. Dit zijn verzekeringen die in één keer betaald worden en in het geval van veel klanten van de DSB Bank dus door die bedragen mee te financieren in de hypotheek. We lieten voorbeelden zien waar mensen soms wel negen koopsompolissen hadden ter waarde van 80.000 euro.

19 Oktober 2009 ging de bank failliet, met alle gevolgen van dien. De mensen met te hoge hypotheken, al gedupeerd vóór het faillissement, weten nu niet waar ze aan toe zijn. Mensen met een spaarrekening, gedupeerd dóór het faillissement zijn boven 100.000 euro hun geld kwijt. En mensen met een zogenaamd achtergesteld deposito zijn al hun geld kwijt.

Er worden tal van stichtingen, verenigingen en andere belangenclubs opgericht. Ook weer sommigen voor het faillissement, anderen weer daarna. Welke stichtingen doet eigenlijk wat? En welke stichting komt op voor welke gedupeerde? Maken ze vorderingen?

TROS Radar heeft alle belangenbehartigers vragen gesteld en ze hebben schriftelijk antwoord gegeven. Bekijk hier alle antwoorden en reacties van de belangenbehartigers.

Ook vroegen wij de gedupeerden die aangesloten zijn bij een belangenbehartigers hoe tevreden ze zijn over de diensten. Op basis van die gegevens hebben wij elke belangenbehartiger een rapportcijfer gegeven.

In de uitzending zit curator mr. Rutger Schimmelpenninck. In de uitzending geeft hij toelichting op het derde openbare verslag (pdf) dat hij vandaag naar buiten brengt. Belangrijkste vraag is wat hij kan en gaat betekenen voor de vele gedupeerde DSB-klanten.

Klanten die een klacht willen indienen worden verzocht deze hun klacht te richten aan de Curatoren van DSB Bank via e-mail, [email protected] of schriftelijk o.v.v.

Curatoren DSB Bank

t.a.v. afdeling Klachtenmanagement

Postbus 70

1687 ZH te Wognum.

Klachten die in behandeling zijn hoeven niet nogmaals te worden ingediend. Tevens kunnen klanten met vragen bellen naar het call center van DSB Bank, op werkdagen geopend tussen 09.00- 17.00 uur en te bereiken op 

088 372 30 00.

Ook interessant