toggle menu

Duurzame energie?

De meeste energiebedrijven verkopen groene stroom. Ze zeggen dat ze duurzaam zijn, maar hoe duurzaam is je leverancier nou echt? Radar heeft het uitgezocht.

Bekijk het rapport waarin staat beschreven dat de grote energiebedrijven niet duurzaam zijn.

Onderaan deze pagina kun je doorklikken naar de reacties van verschillende grote energiebedrijven.

Dikke onvoldoendes

Bijna twee derde van de Nederlandse huishoudens neemt groene stroom af. Je zou dus zeggen dat we goed bezig zijn. Toch blijkt uit een onderzoek van De Consumentenbond, Greenpeace, Wise en Natuur & Milieu dat de grote Nederlandse energiebedrijven een dikke onvoldoende scoren als het gaat om duurzaamheid.

Van de vijf grote energiebedrijven op de Nederlandse markt, die samen verantwoordelijk zijn voor 80 procent van de stroomproductie, scoren er vier een dikke onvoldoende.

Bekijk de scorelijst uit het rapport.

Alleen Eneco scoort van de grote vijf een voldoende, maar zit zeker nog niet bij de meest duurzame bedrijven. En het is niet de eerste keer dat dit onderzoek wordt uitgevoerd en dat er onvoldoendes worden uitgedeeld; het is de vijfde keer dat dit gebeurt en er lijkt dus geen verbetering te komen in de duurzaamheid van de grote bedrijven.

Misleiding

We nemen dus massaal groene stroom af van bedrijven die nauwelijks duurzaam zijn. In de telefoongesprekken die we voerden met de klantenservices van deze bedrijven werd ons niet verteld dat het hier om energie gaat uit vervuilende bronnen. De grote Nederlandse energiebedrijven hebben heel veel geïnvesteerd in een vorm van energie-opwekken die niet echt duurzaam te noemen is. Het gaat dan om investeringen in kolencentrales en in kernenergie.

Toch verkopen deze bedrijven groene stroom. Dat doen ze door certificaten. In Europa krijgt iedere kilowattuur (kWh) die is opgewekt uit duurzame bronnen een certificaat mee. Deze certificaten kunnen worden verhandeld en dat gebeurt dan ook volop. Zo wordt in Noorwegen heel veel groene energie opgewekt omdat ze daar heel grote waterkrachtcentrales hebben.

In Noorwegen worden lang niet al die certificaten opgemaakt en dat betekent dat de Noorse bedrijven veel certificaten over hebben. Die worden vervolgens verkocht aan de Nederlandse bedrijven. Door zo'n certificaat te kopen, kan dit Nederlandse bedrijf groene stroom aanbieden, terwijl ze eigenlijk zelf helemaal geen groene energie produceren.

Voor ieder kWh dat wordt verkocht als groene stroom, moeten energiebedrijven zo'n certificaat kunnen overleggen. Ze hoeven deze groene stroom niet zelf te maken. Zo worden aan heel veel Nederlandse huishoudens groene energie verkocht, terwijl de bedrijven die deze energie verkopen zelf geen duurzame energie produceren.

Duurzaamheid bij kleinere bedrijven

Als je als consument echte groene stroom wilt, is het dus belangrijk dat je niet alleen vraagt of je groene stroom afneemt. De vraag of het bedrijf zelf op een duurzame wijze energie produceert, is net zo relevant.

Kleinere energiebedrijven wekken vaak wel duurzame energie op. Kleine bedrijven zijn vaak veel innovatiever dan de grote internationale energiebedrijven. Daarnaast zijn er heel veel initiatieven van consumenten en start-ups die wel een duurzame energievoorziening regelen. Denk bijvoorbeeld aan collectieve zonnepanelen op daken van openbare gebouwen.

De grote energiebedrijven hebben bij Radar aangegeven zich niet te herkennen in het rapport. Zij zijn het vooral niet eens met de methodiek en de visie op duurzaamheid. Lees ook de reacties van de grote energieleveranciers, onder het kopje 'Lees ook', hieronder.

Ook verwijzen de grote bedrijven naar ConsuWijzer, waar te zien is uit welke bronnen de Nederlandse bedrijven energie opwekken.

Reageer

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum

Ook interessant