toggle menu

Echte woekerpoliscompensatie?

Is er wel altijd sprake van echte compensatie in de afgesproken woekerpolisschikkingen? Radar ontdekt dat in bepaalde gevallen verzekeraars nog steeds een grote hap nemen uit de spaarpot van de consument.

Negen verzekeraars zeggen dat ze deze kosten willen compenseren. Ze nemen de aanbeveling van Wabeke, de Fianciële Ombudsman hiervoor als leidraad. Maar is hier wel sprake van een heuse compensatie? Hoeveel euro’s worden ingehouden? En hoeveel daarvan krijgt u terug?

Nog steeds ruim 50% mislopen

We laten het nog eens uitrekenen door mensen die er hun vak van hebben gemaakt. We komen tot schrikbarende uitkomsten.

Laten we nog even de polis van mevrouw Aalbers erbij pakken. Wij besteedden aandacht aan haar dossier toen Delta Lloyd als eerste verzekeraar in september 2008 met een regeling naar buiten kwam. Zij ontdekte bijna twee jaar geleden dat er met haar ingelegde geld maar weinig wordt belegd, namelijk slechts eenderde deel. De rest wordt ingehouden door de verzekeraar op haar Delta Lloyd Bijspijker Pensioen. Was er geen schikking getroffen, dan had ze over de hele looptijd in totaal 55% misgelopen.

We laten haar product doorrekenen volgens de nu aangeboden Delta Lloyd Deal. Wat mag er volgens deze regeling, die de aanbeveling van de Ombudsman opvolgt, nu ingehouden worden over de hele looptijd van de polis?

Voor haar polis is dat 2,85% op de poliswaarde per jaar. De Ombudsman gaat er in zijn aanbeveling vanuit dat er over een hele looptijd 6% gemiddeld verdiend kan worden op een beleggingspolis. Met zo’n rendement komt ze uit op ruim 109.000 euro.

Wordt er ieder jaar 2,85% van de aarde van de polis afgesnoept, zoals toegestaan in de compensatieregeling, dan zal haar eindkapitaal uitkomen op nog geen 57.000 euro. Met andere woorden, ze loopt door kosteninhouding 53% mis. Er worden dus nog steeds enorm veel kosten ingehouden. Dit is berekend met een bruto rendement van 6%, en dat zou betekenen dat mevrouw Aalbers gecompenseerd zou worden. Maar omdat Delta Lloyd vanaf juni vorig jaar rekent met iets meer dan 4% krijgt ze nu geen compensatie.

Lees de reactie van Delta Lloyd (pdf)

Belangenbehartigers Stichting Woekerpolisclaim en Stichting Verliespolis zijn met vijf van de negen regelingen akkoord gegaan. Zij reageren in de studio. Was dit het hoogst haalbare resultaat? En waarom zijn ze niet naar de rechter gestapt?

Wat u kunt doen

Wat moet u doen als u het niet eens bent met de regeling? In dat geval kunt u dat direct kenbaar maken aan de verzekeraar met een voorbeeldbrief die de heer Jongbloed voor ons heeft opgesteld.

Daarnaast kan in een aantal gevallen het premievrij maken van uw polis gunstig zijn, maar dat geldt niet in alle gevallen. Om uit te zoeken of dit voor u het geval is, kunt u zich het best rechtstreeks tot uw verzekeraar wenden. Ook hiervoor hebben wij een voorbeeldbrief gemaakt.

Hieronder vindt u het volledige achtergrondartikel, inclusief het interview met Wabeke, en reacties van verschillende partijen.

Bekijk ook ons Woekerpolis-dossier.

Reageer

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum

Ook interessant