toggle menu

Financiele Ombudsman en woekerpolissen

De Ombudsman Financiele Dienstverlening wil klachten over woekerpolissen niet meer in behandeling nemen. Maar dat hoort toch juist bij zijn taak?

U bent het niet eens met uw verzekeraar over uw woekerpolis en stuurt daarom een klacht naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid. U hoopt dat u geholpen wordt door de financiële Ombudsman. Maar dat kan nog wel eens vies tegen vallen.  

Brief

Ombudsman Financiële Dienstverlening Nol Monster stopt met het bemiddelen tussen verzekeraars en individuele consumenten met een klacht over een woekerpolis. Klagers kunnen volgens hem beter naar de rechter stappen of naar de geschillencommissie van het klachtenorgaan financiële dienstverlening (Kifid). 'Ik zie geen mogelijkheid om succesvol te bemiddelen', schrijft Monster in een brief aan circa 150 consumenten die de afgelopen maanden een klacht hebben ingediend. 'Nu verzekeraars niet bereid zijn gebleken anders dan met betrekking tot de kosten consumenten collectief tegemoet te komen, zie ik niet in dat ik als bemiddelaar een verdergaand resultaat voor u kan behalen', schrijft Monster in de brief.

Woekerpolishouders

Veel woekerpolishouders zijn teleurgesteld. Zo ook Jan Uithol: 'Vorige week kreeg ik een brief van het Kifid dat de Ombudsman niet meer kan bemiddelen. Ik was hier zeer verbaasd over. Ik moet het maar gewoon uitzoeken dat kan toch niet! Nol Monster moet er voor de consument zijn maar hij zit na genoeg op de stoel van de verzekeraars.'

Er blijven weinig opties over. De financiële Ombudsman verwijst naar de rechter of de geschillencommissie van het Kifid. Maar niet iedereen heeft de financiële middelen om de stap naar de rechter te maken.

Bekijk hieronder de reacties op de brief van de Ombudsman

 

Reacties

Of praat mee op het forum
Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant