Radar

toggle menu

Gastouderleges

Zo’n tachtig gemeentes in Nederland heffen leges voor het in behandeling nemen en registreren van gastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze leges worden doorberekend aan de startende gastouder en kunnen in sommige gevallen oplopen tot zo’n 750 euro.

Veel beginnende gastouders haken door de hoge kosten af, omdat ze dit bedrag niet kunnen betalen. Gastouderbureaus zien een daling in de inschrijvingen van nieuwe gastouders en kunnen daardoor moeilijk aan de vraag van gastouders voldoen.

Het geld wordt onder andere gebruikt voor de woning inspectie door de GGD en de administratieve afhandeling voor het definitief maken van de inschrijving. Het vreemde is dat de hoogte van de leges enorm verschillen. Sommige gemeentes vragen helemaal niets, andere gemeentes dik 700 euro.

Inspectie GGD

Er worden dus verschillende bedragen gevraagd voor precies dezelfde inspectie. Er komt een inspecteur van de GGD een rondje maken door het huis om het te inspecteren op veiligheid en hygiëne. De inspecteur vult een standaard vragenlijst in en geeft de betreffende gemeente een positief of negatief advies over het opnemen van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang.

De gemeentes krijgen geld voor deze inspecties van het Rijk, ruim 24 miljoen euro per jaar. Dit geld komt echter in het Gemeentefonds terecht en is niet geoormerkt. Het gevolg is dat de gemeente het geld uit het Gemeentefonds ook aan andere zaken uit mag geven. Als een gemeente dus de kosten voor de registratie van de gastouders in zijn gemeente niet uit het Gemeentefonds kan betalen, mogen ze leges heffen om het kostendekkend te maken. Sinds de zomer is er een flinke toename te zien. Waren het toen nog 43 gemeentes die leges vroegen, inmiddels zijn het er zo’n tachtig.

Kosten inspectie en administratie

We hebben met een aantal gemeentes gebeld en gevraagd waar de leges precies voor worden gebruikt. De gemeente Leusden, de duurste, rekent 440 euro voor een inspectie van de GGD van vijf uur. Daarnaast wordt er maar liefst 311 euro gerekend voor drie uur administratieve afhandelingen.

Gemeente De Bilt rekent ook 440 euro voor de inspectie en 225 euro voor drie uur administratieve afhandeling. In de gemeente Den Haag kost een inspectie 430 euro en kunnen ze af met twee uur aan administratieve afhandeling. Kosten: 120 euro.

Wettelijke regels

Oud minister Kamp heeft in juni vorig jaar een brief naar de kamer gestuurd om uit te leggen hoe het wettelijk gezien geregeld is:

De Gemeentewet (artikel 229) staat toe dat een gemeente leges vraagt voor verstrekte diensten, zoals de registratie van een gastouder door een gastouderbureau. In artikel 229b van de Gemeentewet en in de Europese Dienstenrichtlijn, artikel 13, lid 2, is geregeld dat de legestarieven zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde lasten: de tarieven mogen maximaal 100 procent kostendekkend zijn. De leges betreffen in casu de afhandeling van een aanvraag tot exploitatie. Hiertoe behoren onder andere de inname en controle van documenten door de gemeente, de aanvangsinspectie door de GGD en de verdere administratieve afhandeling.

Geen leges voor structureel vervolgtoezicht

De gemeente mag geen leges heffen voor het structurele vervolgtoezicht. Gemeenten ontvangen via het gemeentefonds weliswaar de middelen om toezicht en handhaving op het gebied van de kinderopvang in te richten en uit te voeren. Indien een gemeente echter niet in slaagt met die middelen uit te komen (bijvoorbeeld door relatief grote aantallen gastouders), is het niet in strijd met de Gemeentewet om aanvullend leges te heffen om op die manier kostendekkend te kunnen werken.

Als een gastouderbureau van mening is dat de leges op een meer dan kostendekkend tarief zijn vastgesteld, kan het gastouderbureau na een bezwaarprocedure bij de gemeente naar de rechter gaan.

De hoogste leges per gemeente in 2013

Leusden - 751,00 

De Bilt - 695,00

Pekela - 565,50

Den Haag -  550,00

Soest - 550,00

Wijdemeren - 545,05

Schijndel - 534,99

Heiloo - 518,15

Oirschot - 510,00

Eemnes - 487,60

Laren - 487,60

Blaricum - 487,00

Noordwijkerhout - 486,00

Boekel - 480,00

Appingedam -  476,50

Delfzijl - 476,50

Loppersum - 476,50

Sint Oederode - 457,00

Heeze-Leende - 475,00

Maasdonk - 471,00

Haarlem - 465,00

De goedkoopste leges per gemeente in 2013

Stadskanaal - 18,50

Noordoostpolder - 22,60

Zuidhorn - 75,00

Hoogeveen - 75,00

Venray - 86,00

Brunssum - 90,00

Woudenberg - 100,00

Op de site van de VGOB, de Vereniging Gastouder Branche, kunt u een petitie tekenen tegen deze hoge leges voor gastouders.

Reacties

Of praat mee op het forum
Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant