toggle menu

Huizen onverkoopbaar door erfpacht

Huizen op particuliere erfpachtgrond zijn al jaren onverkoopbaar. Eigenaren zitten met de handen in het haar, omdat ze hun woning willen, of bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen moeten verkopen.

Erfpacht: Gegijzeld in je eigen huis

Als huizenbezitter ben je niet altijd eigenaar van de grond waarop je huis staat. De grond kan in handen zijn van een andere eigenaar. Er is in dat geval sprake van erfpacht. De erfverpachter kan de gemeente zijn, maar het kan ook een particuliere eigenaar zijn.

Dat heeft eigenlijk nooit tot problemen geleid, totdat banken ineens besluiten om hypotheken met particuliere erfpacht niet meer te financieren. Een aantal huisjesmelkers in Amsterdam verhoogden plotseling fors de huurprijs (canon) van de erfpacht. Het gevolg is dat alle huizen op particuliere erfpacht onverkoopbaar zijn geworden.

Drie jaar geleden besteedde Radar al eens aandacht aan deze groep woningeigenaren, die als het ware gegijzeld wordt in hun eigen huis. Dit geldt zowel voor eigenaren waarvan hun grond in handen is van een huisjesmelker als een betrouwbare partij, zoals een universiteit of een eigen bewonersvereniging.

Stichting luidt noodklok

De Stichting Gedupeerden Particuliere erfpacht luidt de noodklok en doet een dringend beroep op de Nederlandse banken om particuliere erfpacht weer te financieren. Daarnaast gaat de stichting met de diverse belanghebbenden om tafel zitten.

In oktober van 2011 lijkt er beter nieuws te komen. Nederlandse banken kwamen destijds in samenspraak met onder andere Vereniging Eigen Huis en de Stichting Gedupeerden Particuliere Erfpacht met enkele criteria waaraan erfpachtcontracten moeten voldoen. Voldoet een contract aan de criteria, dan kan de bank de hypotheek gewoon financieren.

Stoplicht-systeem

Er blijkt echter nog weinig veranderd voor de huiseigenaren. Er is inmiddels een zogenaamd stoplichtsysteem ontwikkeld voor de erfpachtcontracten. Bij groen kan de bank gewoon financieren; bij oranje en rood zijn er aanpassingen nodig.

Daar gaat het echter mis. Bij zo’n driekwart van de contracten staat het stoplicht namelijk op oranje of rood. Er zijn dus aanpassingen in de contracten nodig. Veel erfverpachters, de grondeigenaren, willen hieraan niet meewerken. Een oplossing zou zijn dat de pachter de grond van de verpachter koopt, maar ook hier gaat het mis. Verpachters vragen de hoofdprijs voor de grond: vele malen meer dan de marktwaarde.

Overheidsmaatregelen nodig

Volgens Piet van Buuren voorzitter van de Stichting Gedupeerden Particuliere Erfpacht zijn overheidsmaatregelen noodzakelijk. Anders blijven honderdduizenden Nederlanders met een onverkoopbaar huis zitten.

Meer over:

Of praat mee op het forum

Ook interessant