toggle menu

Huurtoeslag

Een miljoen huishoudens ontvangen huurtoeslag, uitbetaald door de Belastingdienst. Door nieuw beleid van de regering gaan deze gezinnen de komende jaren alleen maar minder ontvangen, terwijl de huurprijzen blijven stijgen.

De Woonbond is een protestactie gestart tegen bezuinigingen op de huurtoeslag. Deze bezuinigingen, waar de Tweede Kamer op dinsdag 9 december over stemt, zijn volgens De Woonbond onredelijk. De oorzaak van een groot deel van deze bezuinigen is namelijk een fout in het systeem van de Belastingdienst. Daarnaast treffen deze bezuinigingen een groep mensen die het financieel al erg moeilijk hebben.

 

Het gaat in eerste instantie om een kleine bezuiniging. Deze kan echter oplopen tot ¤15 per maand over een paar jaar. Dat is volgens de Woonbond een enorm bedrag voor mensen die maar weinig hebben om mee rond te komen.

 

De huurtoeslag wordt door de Belastingdienst uitgekeerd. Het gaat dan om een voorschot. Pas nadat de belastingaangifte is gedaan wordt vastgesteld op hoeveel huurtoeslag iemand recht heeft. In veel gevallen wordt er in eerste instantie teveel huurtoeslag uitgekeerd. Daardoor ontstaat er een tekort op de begroting van de Belastingdienst.

 

De Tweede Kamer gaat stemmen over een maatregel die inhoudt dat de begroting van de Belastingdienst per jaar sluitend moet zijn. Dat betekent dus dat de Belastingdienst niet meer huurtoeslag mag uitkeren dan het bedrag dat er beschikbaar wordt gesteld door de regering. Omdat de Belastingdienst in eerste instantie teveel betaalt, kan er minder huurtoeslag worden uitgekeerd. Dat betekent dus dat er bezuinigd moet worden. Uiteindelijk krijgt de Belastingdienst het teveel betaalde geld wel terug. Maar de bezuiniging wordt daarmee niet ongedaan gemaakt. Er wordt dus structureel bezuinigd voor een tekort dat eigenlijk tijdelijk is.

De Woonbond vindt dit oneerlijk. Mensen die huurtoeslag ontvangen, hebben het financieel niet breed. Op het budget van deze mensen wordt aan veel kanten beknibbeld. Dat zij opdraaien voor een fout in de systematiek, vindt de Woonbond niet terecht.

 

De Woonbond is een protestactie gestart. Via een link op deze site kunnen mensen een protestmail sturen naar leden van de Tweede Kamer. Zo hoopt De Woonbond de stemming te beïnvloeden.

 

Klik hier om de protestmail te versturen.

Reacties

Of praat mee op het forum
Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant