Je sportclub speelt je gegevens door

Mogelijk worden jouw persoonlijke gegevens niet gelekt via Facebook, maar via je sportclub. Onlangs heeft de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) bekend gemaakt dat zij persoonsgegevens van leden doorspelen aan partners. Het betreft de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en het telefoonnummer van leden. Deze gegevens gebruiken de partners om gerichte promotie te maken, vermeldt de KNLTB in een nieuwsbrief. Persoonlijke toestemming van leden bleek niet nodig.

Edith van Brummelen tennist al jaren bij de tennisvereniging in haar buurt. Recentelijk heeft haar vereniging de administratieve werkzaamheden overgedragen aan de KNLTB. Edith merkte het nieuws op dat haar de bond haar gegevens gaat doorspelen. Ze stond versteld. 'Dat houd je toch niet voor mogelijk. Dat ze zomaar besluiten, een of andere ledenraad waar je nooit iets mee te maken hebt gehad, dat jouw privégegevens over straat kunnen gaan.' Na contact met de KNLTB heeft Edith op advies bezwaar gemaakt en worden haar gegevens niet meer gedeeld.

Zelf bezwaar maken tegen het delen van je gegevens?

Geen persoonlijke toestemming

Wettelijk gezien heeft het KNLTB juist gehandeld. In de ledenvergadering is het belang van de vereniging boven het belang van de privacy van leden gesteld. Advocate Monique Hennekes vindt het netjes dat de KNLTB haar leden op de hoogte stelt. 'Er zijn gewoon veel bedrijven, commerciële bedrijven met name, die persoonsgegevens en klantenbestanden verkopen om daarmee geld te kunnen verdienen. Die verkopen ze meestal aan marketingbedrijven die vervolgens advertenties gaan sturen', vertelt Hennekes in de tv-uitzending van Radar, hierboven terug te kijken.

Reactie Bonden

De KNLTB laat aan Radar weten: 'De KNLTB stelt NAW-gegevens en telefoonnummers onder strikte voorwaarden ter beschikking aan haar partners. We houden altijd toezicht op de acties van onze partners en maken per actie strenge afspraken over hoe zij met de gegevens mogen omgaan. Iedere actie wordt specifiek beoordeeld of het past bij de doelen en belangen van de KNLTB en haar leden. De KNLTB houdt zich bij de verstrekking van gegevens altijd aan de geldende wet- en regelgeving.' De volledige reactie van de KNLTB is hier te lezen.

De KNVB zet graag het een en ander recht wat betreft het delen van gegevens van minderjarige leden. De KNVB verklaart: 'We verlenen geen medewerking aan commerciële acties met derden gericht op minderjarigen.'

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in alle lidstaten van de Europese Unie (EU). Dit betekent dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vanaf dezelfde datum niet meer van kracht is. Met ingang van de nieuwe wet krijgt de consument meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. De privacyrechten worden dus niet alleen verstrekt, maar ook uitgebreid.

Weten wat de AVG voor jou betekent? Lees meer

Reageer

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum

Ook interessant