toggle menu

Keurslijfpensioen: de hond in de pot na een leven hard werken

Je werkt je hele leven en elke maand wordt er door jou en je werkgever premie betaald aan je pensioenverzekeraar. Dan is het zuur dat je, als je met pensioen gaat, de dupe wordt van de lage rente. Het is de realiteit voor meer dan 20.000 mensen met een beschikbare premieregeling die dit jaar met pensioen gaan.

Lage rente

Door de lage rente krijgen deze mensen veel minder pensioen dan ze eerder was voorgespiegeld. De uitkering valt behoorlijk tegen en daar is eigenlijk helemaal niks meer aan te doen.

De rente rond de pensioendatum is beslissend voor de hoogte van de pensioenuitkering. Mensen vinden de hond in de pot omdat de rente zo laag is. Dat kan gevolgen hebben voor hun financiële toekomst.

Keurslijf

We spreken hier ook wel over een keurslijf, omdat de mensen die pensioen opbouwen met een beschikbare premieregeling op één moment hun opgebouwde pensioenpot moeten omzetten in een levenslange uitkering.

De rente speelt een hele belangrijke rol bij deze omzetting. Als de rente laag is, krijgen deze mensen veel minder pensioen. Dat komt omdat de verzekeraar bij een lage rente weinig rendement kan doorberekenen.

De verzekeraar neemt namelijk de opgebouwde pensioenpot over en belooft de werknemer in ruil daarvoor die levenslange uitkering. Als de rekenrente voor een levenslange pensioenuitkering laag is, dan weet de verzekeraar dat hij ook weinig rendement zal maken en dan wordt de uitkering dus lager.

De werknemer kan er 40 jaar over doen om een pensioenpot op te bouwen, en geniet daarna nog hopelijk heel lang van zijn pensioen. Maar dat ene moment, of liever gezegd de rente op dat ene moment, is beslissend voor financiële toekomst.

Mensen die nu zo’n pensioen gaan ontvangen, krijgen door de lage rente veel minder voor de rest van hun leven dan wanneer de rente hoger was geweest. Daarom spreken we van een keurslijf: door de lage rente op dat ene moment  worden ze in een bepaalde situatie geplaatst waar ze niks meer aan kunnen doen.

Opties

Mensen die voor deze keuze staan hebben een aantal opties waarmee ze de hoogte van hun pensioenuitkering kunnen beïnvloeden.

Hoog/laagconstructie

Ze kunnen kiezen voor een hoog/laag-constructie:

Dit betekent dat ze de eerste tien jaar een hogere uitkering krijgen dan de rest van hun leven daarna. Dit kan een goede keus zijn voor mensen die bijvoorbeeld verwachten dat ze de eerste tien jaar van hun pensioen nog actief zijn en veel willen ondernemen. Later als ze ouder zijn krijgen ze dan minder, maar hebben ze waarschijnlijk ook minder nodig.

Partnerpensioen

Of ze kunnen kiezen voor het uitruilen van het partnerpensioen:

Mensen kunnen ervoor kiezen om een partnerpensioen aan te kopen. Als ze een partner hebben die zelf geen pensioen opbouwt, of die voor een groot deel afhankelijk is van het inkomen van zijn/haar partner is het goed om iets te regelen.

Bij een partnerpensioen krijgt de partner na overlijden van de werknemer een gedeelte van de pensioenuitkering (bijvoorbeeld 50 procent) voor de rest van zijn of haar leven. Hierdoor blijft er toch een financiële uitkering voor de partner als de werknemer overlijdt.

Mensen kunnen ervoor kiezen om het partnerpensioen niet te nemen. Als ze daarvan afzien dan zal hun eigen pensioenuitkering hoger worden, maar hun partner krijgt dan niks na overlijden.

Dit kan een oplossing zijn voor mensen die geen partner hebben, of voor mensen die een partner hebben die zelf ook een pensioen opbouwt. Het is dan ook belangrijk of iemand de vaste lasten nog kan dragen met het eigen pensioen.

Voorbeeld

In de reportage wordt een voorbeeld gegeven waaruit duidelijk wordt wat één procent meer rente (bijvoorbeeld 1,5% in plaats van 0,5%) betekent voor een pensioenuitkering.

Hieronder staat dat voorbeeld uitgewerkt.

De meneer uit het voorbeeld heeft gekozen voor een hoog/laag-constructie. Bij dit voorbeeld gaan we ervan uit dat meneer in 2015 een pensioen aankoopt. Wij veronderstellen dat de rente in 2018 één procentpunt hoger is.

Om duidelijk te maken wat die ene procent doet met de pensioenuitkering doen we alsof meneer zijn uitkering in 2018 opnieuw kan laten berekenen.

Het is belangrijk om te beseffen dat dit in werkelijkheid geen optie is. Deze pensioenen kunnen niet opnieuw worden aangekocht.

Het gaat hier om maandelijkse netto bedragen. Er is dus al belasting over betaald. Het zijn bedragen bij benadering.

Stel dat deze meneer 85 jaar wordt, dan zou die ene procent in totaal zo’n 28.000 euro netto meer pensioen hebben opgeleverd.

Levenslang

Het gaat hier om mensen die een pensioen opbouwen via een zogenaamde beschikbare premieregeling. Vaak gaat het om werknemers die in sectoren werken waar de werkgever niet verplicht is om zich aan te sluiten bij de grote pensioenfondsen.

Deze werkgevers komen, als zij een pensioen regelen voor hun werknemers, vaak terecht bij een beschikbare premieregeling van een verzekeraar. Dat is een overzichtelijke regeling, want de werkgever betaalt een vast bedrag per maand.

Als de werknemer met pensioen gaat, heeft hij als het goed is een aardig potje gespaard. Dit potje wordt omgezet in een levenslange pensioenuitkering. De werknemer kan deze uitkering aankopen bij verschillende verzekeraars.

Vaak heeft hij niet veel tijd om te beslissen. De offerte blijft dan maar twee weken geldig en als er dan niets besloten wordt, komt er een nieuw voorstel dat natuurlijk ook lager kan zijn. De werknemer moet binnen zes maanden na pensioendatum de uitkering hebben omgezet.

Omdat de uitkering levenslang moet zijn, weet de verzekeraar niet precies voor hoeveel maanden hij deze uitkering aan moet kopen. De verzekeraar loopt het risico dat de werknemer heel oud wordt en heel lang de pensioenuitkering uitbetaald moet krijgen.

Als de werknemer echter vroeg overlijdt, heeft de verzekeraar een voordeel. De pensioenuitkering hoeft dan niet heel lang uitbetaald te worden en dus houdt de verzekeraar geld over. Dit geld wordt gebruikt om het risico af te dekken dat iemand anders veel langer leeft dan was verwacht.

Alternatieven

Het ministerie van Sociale Zaken heeft het voornemen om iets aan dit fenomeen te doen. Het streven is om per januari 2016 mogelijkheden te creëren waardoor mensen toch een hoger pensioen kunnen krijgen, ondanks de lage rente.

Dat alternatief zou dan gericht zijn op de mogelijkheid om na pensioen door te kunnen beleggen. De pensioenuitkering is dan waarschijnlijk geen vast bedrag meer, maar een bedrag dat met de economie meebeweegt: gaat het goed dan is de uitkering hoger dan wanneer het slecht gaat met de economie.

Dit alternatief zou een hoger pensioen opleveren en dus een mogelijke oplossing kunnen zijn. Voor mensen die nu met pensioen gaan, biedt dit alternatief echter geen enkel perspectief.

De mensen die nu een keurslijfpensioen aan moeten kopen, kunnen daar niet meer vanaf. Het is gewoon heel lastig om deze levenslange uitkering nog aan te passen.

Dat betekent dat deze mensen tussen wal en schip vallen. Ze zijn de dupe van de lage rente maar kunnen geen gebruik maken van een mogelijk alternatief dat in de toekomst waarschijnlijk wel een hoger pensioen zou kunnen bieden.

Petitie

Geldbelangen is de petitie 'Geef consumenten met een keurslijfpensioen een kans' gestart. Teken de petitie op hun website.

Of praat mee op het forum

Ook interessant