toggle menu

Medisch noodzakelijke besnijdenis niet vergoed

In 2005 heeft toenmalig minister Hoogervorst de vergoeding voor besnijdenissen uit het basispakket gehaald, omdat hij niet wilde dat de samenleving zou betalen voor besnijdenissen die om religieuze redenen werden gedaan. Ook de vergoeding voor besnijdenissen om medische redenen is daarmee gesneuveld.

De afgelopen jaren zijn besnijdenissen met een medische noodzaak daarom via een omweg toch vergoed. Urologen schrijven de besnijdenis weg op een DBC code voor een andere, soortgelijke behandeling. Dit is door zorgverzekeraars gedoogd.

Nederlandse Zorg Autoriteit

De Nederlandse Zorg Autoriteit, de NZA, zegt hierover:

“De juiste zorgactiviteitcode voor circumcisie is 036800 ‘Circumcisie’, dit is een code voor onverzekerde zorg. Men registreerde echter in geval van een medische indicatie met één van de volgende twee (enigszins aanverwante) zorgactiviteitcodes: 036802 ‘Frenulumplastiek van de penis’ of 036801 ‘Verwijdingsplastiek van het praeputium met behulp van transpositie van huid’.

Op basis van deze twee zorgactiviteiten wordt eenzelfde DBC-zorgproduct afgeleid als voor circumcisie, maar dan met een declaratiecode voor verzekerde zorg. De zorg kwam zo dus wel ten laste van de basisverzekering. Dit is niet correct: het is niet toegestaan om zorgactiviteit te registreren ‘alsof het een andere zorgactiviteit betreft’. Als de minister besluit dat bepaalde zorg niet in het basispakket zit, mag je het als zorgaanbieder ook niet ten laste brengen van de basisverzekering. Willen we dat anders, dan moet dus door de wetgevers besloten worden dat deze zorg wél onderdeel van het basispakket is”.

Beleid aangescherpt

Veel urologen hebben de andere codes gebruikt, omdat ze vinden dat deze medisch noodzakelijke ingreep niet voor rekening moet komen van de patient. Sinds dit beleid is aangescherpt, wordt de patient wel geconfronteerd met een gepeperde rekening. De gemiddelde kosten voor een operatie zijn zo’n 1200 euro.

Een aantal zorgverzekeraars biedt in de aanvullende verzekering een tegemoetkoming in de kosten van de operatie, variërend van 200 tot 600 euro. Volgens Paul Kil, voorzitter van de Nederlandse vereniging van Urologen, worden er jaarlijks ongeveer 10.000 mannen besneden om medische redenen. Deze groep valt nu tussen wal en schip. Paul Kil: ‘Er zijn twee redenen om besneden te worden: de eerste is op religieuze grond, deze wordt al langer niet meer vergoed. De andere groep heeft medische redenen: pijn bij het plassen, vernauwing of een ontsteking.’

Geen vergoeding

Eigenlijk kun je het typeren als een ziekte en dus is het heel vervelend dat het niet vergoed wordt. Bij jonge jongens is de huid vaak nog soepel en valt er nog wat verbeteren met zalfje. Bij de helft van de gevallen werkt dit maar vaker is een besnijdenis beter. Bij volwassenen werken zalfjes bijna nooit en moet de voorhuid weg worden gehaald. De kosten voor een besnijdenis lopen uiteen van 350 euro tot 1200 euro. Volwassenen kunnen soms met lokale verdoving poliklinisch geholpen worden, jonge jongens nooit. Dat is psychisch een te zware belasting. De ouders van die kinderen worden dus geconfronteerd met rekeningen tot wel 1200 euro.

‘Wij vinden het vreselijk en er ontstaan vaak discussies over in de spreekkamer’, aldus Paul Kil. Dan zeggen we dat de verzekeraar en de minister het verboden hebben en dat het uit het basispakket is gehaald. We kunnen dus niks voor deze mensen betekenen. En ons is verder ook niks gevraagd door minister Schippers.

College van Zorgverzekeringen

Het College van Zorgverzekeringen vindt ook dat het vergoed moet worden als er sprake is van een medische noodzaak. Het College van Zorgverzekeringen heeft aan de minister gevraagd of zij met dit beleid inderdaad bedoeld heeft dat ook de medische noodzakelijke ingrepen niet worden vergoedt. Dat heeft zij bevestigd.

Reacties

Of praat mee op het forum
Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant