toggle menu

Nieuwe regels Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

De huidige AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, wordt per 1 januari 2015 vervangen door nieuwe regelingen. Veel mensen zullen dan bij de gemeente moeten aankloppen met hun zorgvraag. Alleen: bijna niemand heeft nog bericht gekregen van de eigen gemeente. Dit blijkt uit een enquête onder het Radar Testpanel.

Heb jij vragen over de zorghervormingen? Bel het informatiepunt langdurige zorg en jeugd van de overheid op 0800 - 0126 (gratis).

Een deel van de mensen die nu een AWBZ-indicatie hebben, zal onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 gaan vallen, een groep jongeren onder de nieuwe Jeugdwet. Dit zijn de twee wetten waar de gemeente per 2015 verantwoordelijk voor wordt. Onder deze groepen heerst veel onrust nu de datum nadert, maar zij vanuit de gemeentes nog maar weinig infomatie hebben ontvangen. Ze hebben namelijk nog geen idee of er iets voor hen gaat veranderen en zo ja, wát er dan gaat veranderen

Zorgelijk

Radar heeft aan ruim 40.000 panelleden een vragenlijst voorgelegd. Bijna 5000 respondenten vallen onder de huidige AWBZ regelingen. 51 procent van deze mensen zullen straks onder de gemeente vallen. Van deze groep heeft nog 85 procent niets gehoord van de gemeente. De helft van hen vindt dat ronduit zorgelijk.

Zo ook Joanne van der Eijnden, zij is de moeder van Ymte. Ymte heeft autisme en krijgt extra begeleiding op school en thuis. Moeder Joanne vraagt zich af of deze zorg straks nog op dezelfde wijze gecontinueerd wordt.

In de uitzending geeft Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, uitleg waarom zoveel mensen nog niets gehoord hebben en vertelt ze hoe de transitie in zijn werk zal gaan.

Of praat mee op het forum

Ook interessant