toggle menu

Paniek door nieuwe erfpachtregeling

Mensen die erfpacht moeten betalen kunnen dat onder bepaalde voorwaarden afkopen. Gemeenten komen met een speciale coulanceregeling, waarbij de canon (een soort huur) in een keer is af te kopen.

Veel huisbezitters hebben nog altijd te maken met een ouderwetse erfpachtregeling. Een regeling waarbij de grond onder een huis van de gemeente blijft en woningbezitters de grond pachten tegen een (half)jaarlijks te betalen canon (soort huur).

Coulanceregeling wel echt zo coulant?

De huidige erfpachtregeling van de Utrechtse Niels de Boer en zijn vriendin loopt in 2027 af. Deze maand kwamen zij via het nieuwe rekenmodel van hun gemeente er achter dat de canon in één keer afkopen niet of nauwelijks te doen is. Zij zouden dan ruim 40.000 euro moeten betalen. En als je als starter op de woningmarkt met moeite je woning hebt kunnen financieren, dan krijg je nul op het rekest als je bij je hypotheekversterker aanklopt voor een extra lening van tienduizenden euro’s.

Stijging van 3000 procent

Ook  de familie Moerbeek uit Amsterdam kreeg deze maand een brief van de gemeente met de mededeling dat er in de toekomst een behoorlijke verandering voor hen zat aan te komen. Hun erfpachtregeling loopt  in 2035 af.  Nadat vader Marcel Moerbeek de gegevens van zijn huis had ingevoerd in het rekenmodel van de gemeente kwam hij uit op een canon van rond de 7500 euro per jaar. Dit is voor de familie een stijging van maar liefst meer dan 3000 procent. De andere optie die het gezin heeft, is om de eeuwigdurende erfpacht nu helemaal af te kopen. Dit zou neerkomen op een bedrag van rond de 250.000 euro.

Bom onder de woningmarkt

Koen de Lange, voorzitter van Stichting Erfpachters Belang Amsterdam, vindt deze bedragen net als de familie Moerbeek irreëel. Hij noemt het geval tekenend voor wat er mis is met erfpacht.

Volgens erfpacht advocaat Christel Jaarsma staan erfpachters met hun rug tegen de muur. 'Afkopen is voor velen niet te financieren en verkopen wordt bijzonder lastig, want banken financieren niet graag meer.' Kortom, gemeentes leggen een bom onder de woningmarkt.

Otto Koppen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Erfpachters (NLVE) veegt het nieuwe plan van de gemeente Amsterdam dan ook het liefst van tafel. Volgens hem zijn de kosten zo hoog, omdat de berekening niet klopt.

Of praat mee op het forum

Ook interessant