toggle menu

Pensioen in rook op bij faillissement

Als je werkgever failliet gaat, is dat erg vervelend. Je raakt je baan kwijt, hebt misschien al maanden geen salaris gehad en van een leuke werksfeer is meestal ook geen sprake. Radar laat zien dat je ook nog eens het risico loopt om een deel van je pensioen in rook op te zien gaan, als je werkgever in de financiële problemen komt.

Het overkwam de achttien medewerkers van asbestsaneerbedrijf Infinity Noord. Er was wel pensioenpremie ingehouden van hun salaris, maar dit is nooit overgemaakt aan Zwitserleven, waar de werknemers verzekerd waren voor hun pensioen. Ook het werkgeversdeel van de premie is een lange periode niet gestort. Dat betekent dus dat de persoonlijke pensioenpot van deze deelnemers lange tijd niet is aangevuld met de afgesproken premie.

Niet alleen bij deze asbestsaneerders is dit gebeurd, ook de medewerkers van Pentoprint, een drukkerij in Brabant, overkwam iets soortgelijks. De medewerkers van dit bedrijf hadden een zogenaamde beschikbare premieregeling bij Zwitserleven. Dat betekent dat ze een persoonlijk spaarpotje hadden waar elke maand geld in wordt gestort.

Dit potje rendeert onder toeziend oog van de verzekeraar en als de pensioenleeftijd wordt bereikt, kan de deelnemer met dit potje een pensioenuitkering aankopen.

Een 'lek' vangnet

Nou is het vaker zo dat bij een faillissement de pensioenpremie niet wordt betaald. Daarom is er voor dit soort gevallen een vangnet, zodat de werknemer niet geconfronteerd wordt met een pensioengat.

Het UWV staat bij een faillissement garant voor de niet-betaalde pensioenpremie. Als er bij een faillissement nog premie openstaat, dan betaalt het UWV die tot een jaar terug. Zo wordt voorkomen dat de werknemer de dupe wordt van betalingsproblemen van de werkgever.

De praktijk wijst echter uit dat dit vangnet niet altijd werkt. Bij Radar kwamen twee verschillende verhalen binnen van mensen die een premiepensioen hebben bij Zwitserleven. Bij het faillissement van hun werkgever konden deze werknemers fluiten naar de achterstallige pensioenpremie.

Premievrij

In beide gevallen heeft de pensioenverzekeraar Zwitserleven besloten om de pensioenpolis premievrij te maken. Volgens de wet mag dat, maar met het oog op de belangen van de werknemers hadden ze dat beter niet kunnen doen.

Als er een betalingsachterstand is, mag de verzekeraar het pensioenproduct stoppen. Dat betekent dat er geen premie meer verschuldigd is. Daar staat tegenover dat risicoverzekeringen die aan het pensioenproduct hangen, zoals een partnerpensioen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook niet meer uitkeren.

Het premievrij maken gebeurt dan vaak met terugwerkende kracht, vanaf het moment dat de betalingsachterstand is opgetreden.

Het UWV stelt dat bij een premievrij product geen premie verschuldigd was. Zij kunnen dan niet als vangnet optreden, want er was geen premie. Dat betekent dus dat de achterstallige premie in rook is opgegaan en dat de werknemers hun pensioen niet krijgen.

Wat het UWV nog wel kan doen is een deel van de pensioenpremie dat is ingehouden van het loon van de werknemers terugstorten. Deze premie wordt eigenlijk gezien als salaris.

Omdat het hier om salaris gaat, betaalt het UWV dat aan de werknemer voor een periode van 13 weken vóór het faillissement tot 6 weken erna. Het gaat dan alleen om het ingehouden werknemersgedeelte.

Opletten

Zwitserleven heeft voordat het premiepensioen premievrij is gemaakt wel gecommuniceerd met de werknemers. Eerst is er een brief verstuurd waarin de betalingsachterstand is aangekondigd. Vervolgens is er een brief gestuurd dat de polis premievrij is gemaakt.

Het is van het grootste belang dat mensen die een dergelijke brief krijgen van hun pensioenverzekeraar in actie komen. Als een polis namelijk premievrij gemaakt is, is het te laat. Je zou dan naar je werkgever moeten stappen en betaling van de pensioenpremie moeten eisen. Ook zou je de vakbond of de ondernemingsraad kunnen benaderen.

Of praat mee op het forum

Ook interessant