toggle menu

Plastische chirurgie zeer waarschijnlijk terug in basisverzekering

De kans is groot dat medisch noodzakelijke ooglidcorrecties, besnijdenissen en enkele andere cosmetische ingrepen vanaf volgend jaar weer worden vergoed vanuit de basisverzekering. Plastisch chirurg Rene van der Hulst reageert vanavond op dit nieuws in de uitzending.

De afgelopen tijd heeft het Zorginstituut zich gebogen over de vraag of medisch noodzakelijke plastische chirurgie niet weer terug moet in het basispakket. Vergoedingen voor plastische chirurgie op medische indicatie, zoals ooglidcorrecties, maar ook besnijdenissen zijn in 2005 uit de basisverzekering gehaald door minister Hoogervorst, de toenmalig minister van Volksgezondheid.

Hij deed dit, omdat er teveel misbruik van de vergoedingen gemaakt zou worden. Het ging vaak om uiterlijke verfraaiing in plaats van medische noodzaak, en de besnijdenissen hadden vaak een religieuze achtergrond.

Schrijnende situaties

In meerdere uitzendingen van Radar (zie de verwijzingen onderaan deze pagina) werd duidelijk dat dit zeer schrijnende situaties met zich meebracht. In een laatste uitzending hierover roept Radar de huidige minister van de Volksgezondheid, minister Schippers, op tot actie. Ze reageert hierop. Ze roept de plastisch chirurgen op om met een goed plan te komen, zodat dergelijke operaties weer terug kunnen in de basisverzekering.

Sindsdien is er veel werk verzet dat heeft geresulteerd in een conceptadvies. Daarin adviseert het Zorginstituut de minister om per 1 januari 2017 de volgende zaken aan het te verzekeren pakket toe te voegen:

  • Het operatief plaatsen van een borstprothese bij agenesie/aplasie van de borst bij vrouwen en de daarmee vergelijkbare situatie bij man-vrouw transgenders. Wij merken hierbij wel nog op dat voor man-vrouw transgenders de pakketuitbreiding beperkte betekenis zal hebben, omdat het volledig ontbreken van borstvorming overeenkomstig de hiervoor genoemde voorwaarden zich bij die groep vrijwel niet zal voordoen.
  • Het uitvoeren van een bovenooglidcorrectie indien sprake is van een ernstige gezichtsveldbeperking als gevolg van verslapte of verlamde bovenoogleden.
  • Het uitvoeren van een medisch noodzakelijke circumcisie.

Het Zorginstituut vergadert hier nog een keer over, voordat het advies naar de minister gaat. Als dit advies door de minister wordt overgenomen, worden dergelijke behandelingen uiterlijk 1 januari 2017 weer opgenomen in het basispakket.

Kijk eerdere uitzendingen terug

Meerdere Radar-uitzendingen maakten eerder duidelijk hoe schrijnend de huidige situatie is:

Medisch noodzakelijke plastische chirurgie

Medisch noodzakelijke plastische chirurgie – deel 2

Noodzakelijke plastische chirurgie: interview met Schippers

Medisch noodzakelijke besnijdenis niet vergoed

Reageer

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum

Ook interessant