toggle menu

Telefoonteam

Ook vanavond zitten Jeroen en zijn Telefoonteam weer klaar om je consumentenkwesties te inventariseren.

Vanavond in het Telefoonteam:

KPN Glasvezel

De ongeveer 20.000 KPN Glasvezelklanten in Roosendaal, Apeldoorn, Oosterhout, Hengelo en Zoeterwoude die glasvezel-tot-in-de-wijk hebben, worden schriftelijk benaderd door KPN. Zij hoeven dus zelf niks te doen. Lees meer uitleg van KPN.

IGZ

Vorig jaar hebben we een zwartboek aangeboden aan minister Schippers met daarin klachten over de IGZ. Daarna zijn er twee onderzoeksrapporten verschenen (op 19 november 2012) van de heer Van der Steenhoven en mevrouw Sorgdrager over het disfunctioneren van de IGZ. Minister Schippers is onlangs (op 15 februari) met een uitgebreide reactie op deze rapporten gekomen.

Wat gaat er verbeteren?

Het belangrijkste punt voor consumenten is het Zorgloket dat de functie van een zorgombudsman zal vervullen. Het Zorgloket moet de burger op de juiste weg helpen om een antwoord op zijn klacht te krijgen. Het zorgloket moet burgers een luisterend oor bieden en burgers op respectvolle en empathische wijze te woord staan. Daarbij begeleidt het burgers waar nodig en houdt het contact met burgers over de vraag of de zorgaanbieder in kwestie de ingediende klacht of melding adequaat heeft behandeld.

De volledige reactie van Schippers is hier terug te lezen. We blijven deze ontwikkelingen op de voet volgen.

Meer over:

Ook interessant