toggle menu

Uitgemolken koeien?

Koeien worden ook wel topsporters genoemd. Jaarlijks produceren ze voor ons gemiddeld zo’n 8000 liter melk. Om zoveel melk te kunnen leveren moet de koe regelmatig drachtig zijn.

Melkproductie

In Nederland werpt een koe gemiddeld 1 keer per 400 dagen een kalf. Tijdens de dracht geeft een koe nog 7 maanden melk. Na de geboorte van het kalf komt de melkproductie snel op gang om na 2 maanden op de top te zijn. Op dat moment is het de bedoeling dat de koe weer vruchtbaar wordt. Oftewel tochtig.

Vruchtbaarheidshormonen

Om de melkproductie op peil te houden mogen er hormonen worden gebruikt voorgeschreven door de veearts. Het gaat dan om middelen die de vruchtbaarheid of de bevalling van het dier stimuleren of juist remmen. Koeien worden dan ‘tochtig gespoten’ met een injectie.

Hoewel het gebruik van groeihormonen sinds de jaren ’80 verboden is, is het gebruik van vruchtbaarheidshormonen toegestaan. Vruchtbaarheidshormonen zijn toegestaan voor therapeutisch gebruik (bijvoorbeeld als de koe vruchtbaarheidsproblemen heeft) of voor zoötechnisch gebruik; dit zijn behandelingen om bijvoorbeeld de vruchtbaarheid van koeien te synchroniseren.

Onderzoek van Wakker Dier

Wakker Dier heeft onderzoek gedaan naar hormoongebruik in de vee-industrie. Zij signaleren een lichte stijging in het hormoongebruik bij varkens en koeien. Het rapport is hier terug te lezen.

De beroepsorganisatie van dierenartsen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), schat dat tussen de 15 en 40 procent van de melkkoeien één of meerdere malen met een vruchtbaarheidshormoon wordt behandeld om opnieuw drachtig te worden. De KNMvD schrijft verder op hun site hierover:

‘Het gebruik van vruchtbaarheidshormonen op het moment dat dieren in de periode na afkalven in een toestand van metabole stress verkeren ten gevolge van een te lange en te diepe negatieve energiebalans, kan gezien worden als het negeren van signalen die het lichaam afgeeft over de algemene gezondheidstoestand van het dier. Dit moet worden opgevat als een aantasting van dierwelzijn en -gezondheid.’

Biologische koeien

Biologische (dynamische) koeien produceren minder melk; ongeveer 5500 liter. In de biologische landbouw mogen geen hormonen preventief worden gebruikt om de groei, productie, vruchtbaarheid of voortplanting te regelen.

Alleen als een individueel dier ziek is, mogen er hormonen worden toegediend voor curatief gebruik. Dit mag alleen op voorschrift van de dierenarts. De melk mag dan voor een wachttijd van 100 dagen niet meer als biologische melk worden verkocht. 

Reageer

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum

Ook interessant