Verduistering bij verzekeringsmaatschappij

Honderdduizenden klanten sloten voor 2009 een verkeersverzekering af bij schadeverzekeraar Orion Direct. Deze goedkope auto-, fiets-, motor en brommerverzekeraar is tijdenlang als goedkoopste uit de bus gekomen bij vergelijkingssites. Inmiddels is Orion Direct overgenomen door Allsecur, onderdeel van Allianz.

TROS Radar is benaderd door enkele oud-medewerkers van Orion Direct en de Europese Rechtsbijstand Stichting en zij verklaren dat klanten en andere verzekeraars voor miljoenen euro’s zijn benadeeld. In 1998, toen nog onder de naam Cosmos Direct, wordt Orion Direct opgericht door Karel van der Kemp.

Op het moment dat een klant van Orion Direct een schade meldt, wordt deze klant bijgestaan door de Europese Rechtsbijstand Stichting (ERS). Voorzitter van deze stichting is dezelfde Karel van der Kemp. De ERS vorderde de schade bij de aansprakelijke tegenpartij. Die betaalde de schade inclusief juridische kosten. Juridische kosten bestaan uit: buitengerechtelijke kosten en expertisekosten. Ook betaalde de tegenpartij de wettelijke rente, die is bedoeld voor de benadeelde.

Fraude

De Europese Rechtsbijstand Stichting heeft echter vrijwel nooit de wettelijke rente uitbetaald, waar klanten van Orion Direct recht op hadden op het moment dat hen een schadebedrag is uitgekeerd. Het gaat hier om tienduizenden klanten die door de ERS dan wel Orion Direct benadeeld zijn.

TROS Radar heeft gekeken welk bedrag de tegenpartij betaald heeft aan de ERS. Vervolgens hebben we gekeken welk bedrag de klanten van Orion Direct hebben uitgekeerd hebben gekregen. Klanten kregen alleen het schadebedrag uitgekeerd en NIET de wettelijke rente. Hierdoor stak de ERS honderdduizenden, misschien wel miljoenen euro’s in eigen zak. Volgens letselschade-advocaat John Beer is hier sprake van fraude en verduistering.

Tegenpartij

Maar niet alleen klanten van Orion Direct zijn benadeeld. De ERS berekende een tijd lang een hoger bedrag aan expertisekosten door aan de tegenpartij. Een hoger bedrag dan betaald door de ERS aan het expertisebureau. Medewerkers gebruikten een zelf geknutseld ‘tarievenoverzicht’ om de expertisekosten aannemelijk te maken voor de tegenpartij. Het expertisebureau wist hier overigens niets vanaf. Hierdoor dupeerde de ERS andere schadeverzekeraars.

Medische dossiers openbaar

De ERS overtrad ook de regels omtrent het medisch geheim. Er werd door een fictief medisch adviseur medische informatie opgevraagd bij bijvoorbeeld een huisarts. Het was echter een administratief medewerker die deze huisartsen aanschreef.

De aanvraag werd ondertekend met een uitgeprinte handtekening van een echt medisch adviseur, die verder niet bemoeide met het dossier. ‘Dit is verboden en ontzettend fout’, aldus letselschade-advocaat John Beer. Overigens werd er wel een rekening á 150 euro per uur gedeclareerd bij de tegenpartij.

Van der Kemp had nog een manier gevonden om geld te verdienen. Dossiers met grote schadebedragen werden niet behandeld door de ERS, maar overgeheveld naar Bureau het Zuiden of Letseljuristen, beiden op naam van weer dezelfde Van der Kemp.

Door zware dossiers over te hevelen naar een expertisebureau kon er meer verdiend worden dan dat het dossier door de ERS zou worden behandeld. Juristen kunnen namelijk een uurtarief rekenen, terwijl de Rechtsbijstand Stichting een vast bedrag per dossier krijgt.

Van der Kemp was niet bereikbaar voor commentaar. TROS Radar heeft het Openbaar Ministerie en het AFM benaderd over deze zaak. Het OM heeft laten weten het signaal serieus te nemen.

Oproep

Als je een verkeersschadeverzekering hebt gehad bij Orion Direct tussen 1998 en 2009 en een schade-uitkering hebt ontvangen, is de kans groot dat je geen wettelijke rente hebt ontvangen.

Geldt dit ook voor jou? Je kunt dan dit formulier invullen. Wij zullen deze meldingen bundelen en doorspelen aan het O.M.

Forumreacties (3)

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum
 • R
  • Radar
  • Site Admin
  • 08-05-2013 14:11
  Ex-medewerkers vertellen hoe een directeur van een verzekeringsmaatschappij jarenlang tonnen euro’s heeft weggesluisd – euro’s die bedoeld waren voor klanten. Niet alleen werden tienduizenden consumenten op deze wijze benadeeld, ook andere verzekeraars kregen onterecht hoge rekeningen van deze maatschappij. In Radar onthullen we deze omvangrijke fraudezaak.

  Maandag 13 mei in Radar, om 20.30 uur bij de TROS op Nederland 1
 • K
  • kees1944
  • 13-05-2013 13:31
  Zijn de straffen zo laag dat het lonend is ?
  Die dienen afschrikwekkend te zijn !
  Helaas gebeurt het overal.
 • C
  • clipper
  • 13-05-2013 19:06
  Heel wat verzekeraars en hun medewerkers zullen hard gelachen hebben, want van dit gedrag is bij alle schade- en aansprakelijkheidsverzekeraars sprake. Het is gewoon regel dat geen medici worden ingeschakeld, maar dat de medisch adviseur van de verzekeraar iemand is met een mavo-diploma. Vraag daarom altijd vooraf wie de medisch adviseur is aan wie de medische gegevens moeten worden verstrekt en het nummer van zijn BIG-registratie. Trap niet in smoesjes van de verzekeraar dat ze dat niet kunnen. Zeg ook altijd meteen bij de eerste claim de wettelijke rente aan. Verzekeraars weigeren die standaard te vergoeden.
Alle reacties (3)

Ook interessant