toggle menu

Verzekeraars gaan met lage rente rekenen in pensioenoverzicht

Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, zegde in het TROS programma Radar toe dat verzekeraars met ingang van 2013 niet meer zullen rekenen met 4% rente bij het samenstellen van de uniforme pensioenoverzichten voor beschikbare premieregelingen.

'Vanaf volgend jaar gaan we werken met de door De Nederlandse Bank vastgestelde lange termijnrente rekenen en die komt voor 2013 uit op 2,4%. Dat geeft een heel ander beeld', aldus Richard Weurding directeur van het Verbond van Verzekeraars. Tot op heden gebeurde dit nog wel, ondanks dat de rentestand al geruime tijd lager is dan 4%. Het gaat om berekeningen waarbij de hoogte van het aan te kopen pensioen wordt bepaald.

AFM: pensioenoverzichten (UPO’s) veel te rooskleurig

De informatie van verzekeraars in de zogeheten UPO’s is veel te rooskleurig. Dat stelde de AFM enkele maanden geleden in een rapport dat het nieuws niet heeft gehaald. Gevolg is dat veel mensen ten onrechte denken dat zij op een goed pensioen kunnen rekenen. In de praktijk blijkt het nu al voor te komen dat het pensioen zo’n 10 tot 25% minder waard is dan in het UPO staat op het moment dat de klant met pensioen gaat en een regeling moet aankopen.

Ook voor de mensen die bij een pensioenfonds aangesloten zijn, geldt dat de UPO’s te rooskleurig zijn doordat het korten op de pensioenen niet zichtbaar is in de bedragen die genoemd worden. 'Nu is nog steeds niet duidelijk hoeveel er precies gekort gaat worden en daarover kunnen de fondsen pas eind januari 2013 communiceren', zegt Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie.

Voor alle pensioenen geldt daarenboven dat in de voorgespiegelde bedragen de inflatie niet is meegenomen. Door geen indexatie enerzijds en inflatie anderzijds zullen alle bedragen daardoor mogelijk fors lager uit kunnen vallen. Dit probleem speelt voor jong en oud maar het is van groot belang dat jongeren een realistisch beeld geschetst krijgen van hun pensioen zodat zij tijdig maatregelen kunnen nemen.

Reacties

Of praat mee op het forum
Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant